Meldingen ble sendt ut fra NVE før helgen, og oppfordringen gjelder for hele denne vinteren.

Hellstvedtvann ved Kongens dam er normalt en friluftsperle også på vinterstid, men stridighetene rundt vassdraget får nå også konsekvenser for bruken i vintermånedene.

Norges vassdrags og energidirektorat forklarer nærmere:

– NVE har bedt Vestviken Utvikling AS, som eier og er ansvarlig for Kongens dam, om å holde tappeluken nederst i dammen åpen denne vinteren. Målet er å unngå islegging ved høy vannstand. Tykk is mot dammen ved høy vannstand kan føre til uønsket trykk mot dammen, som ikke er i god nok stand. Tappeluken holdes derfor åpen for å ivareta dammens sikkerhet inntil den blir forsterket eller nedlagt, forklarer de.

Den åpne bunnluka gjør at vannstanden vil variere avhengig av nedbørsforholdene, og dette derfor kan føre til usikker is.

– NVE ber derfor folk om være forsiktige med å ta seg ut på isen i Hellestveitvannet denne vinteren, gjentas det.

– Skummelt i kantene

TA har vært i kontakt med hytteeiere i området som tok sjansen på å gå innover isen i helgen. De forteller at de hadde med borr og at de opplevde isen som trygg, stort sett.

– Men det er veldig skummelt i kantene. Der går man fort igjennom, advarer de.

Som hytteeiere i området er de naturlig nok blant dem som fortviler over den stadig uløste konflikten rundt Kongens dam. Sommerstid, men også om vinteren da de gjerne vil se til hyttene innimellom.

– Det er skikkelig kjipt.

NVE sendte 19. januar et brev til Vestviken Utvikling, der de ber om opplysninger om vannstanden ved Kongens dam. Her gjør det det også klart at de anser Vestviken Utvikling AS som den ansvarlige for Kongens dam som den juridiske personen som står som eier av anlegget i dag.

– Ref. også beslutningen fra konkursboet om å abandonere dammen. Vestviken Utvikling AS har derfor ansvaret for å føre tilsyn med dammen.

NVE har bedt om å bli holdt oppdatert om vannstanden ved dammen en gang i uken fram til og med uke 13, og ellers hvis vannstanden i lavest beliggende overløp overstiger 30 centimeter.