Søndag ettermiddag har det oppstått en uforutsett stopp i en av Yaras fabrikker i Porsgrunn.

Det opplyser vaktsentralen ved Herøya industripark.

– Røyk fra piper eller synlig og hørbar fakling vil pågå inntil videre, skriver vaktsentralen i meldingen.

Ifølge vaktsentralen skal det ikke være noen fare for omgivelsene.

Årsaken til hendelsen er så langt ikke kjent.

Sikkerhetssystemer er aktivert, skriver vaktsentralen.

TA oppdaterer saken