Går opp snarveier i skoletida

GJENGRODDE STIER: De får seg en vandretur i skoletida, elevene ved sjuende trinn på Tveten skole. - Dette synes elevene er moro, de ser det positive med disse registreringene, sier rektor Terje Sønslien. Like ved skolen er enkelte stier mye brukt, og nå kan de få kommunalt vern.
FOTO: INGE FJELDDALEN

GJENGRODDE STIER: De får seg en vandretur i skoletida, elevene ved sjuende trinn på Tveten skole. - Dette synes elevene er moro, de ser det positive med disse registreringene, sier rektor Terje Sønslien. Like ved skolen er enkelte stier mye brukt, og nå kan de få kommunalt vern. FOTO: INGE FJELDDALEN

Artikkelen er over 5 år gammel

PORSGRUNN: Stadig flere snarveier gror til. Andre forsvinner ved bygge- og veiprosjekter. I Porsgrunn velger kommunen å la elevene finne fram snarveiene til skolen, for å få flere til å ta bena eller sykkelen fatt.

DEL

- Vi finner uoffisielle stier som er i bruk. Hittill har vi brukt en skoletime på dette, men vil skal bruke mer tid, forteller rektor Terje Sønslien ved Tveten skole.

11 elever fra sjuende trinn ser seg rundt. I samlet flokk vandrer de langs stien som er en mye brukt skolevei. Én av de 11 har lang skolevei og tar bussen, de andre går eller sykler til skolen hver dag, forteller de.

- Jeg har en snarvei på vei til skolen der det ikke er trafikk, forteller Kristian Halvorsen.

- Om jeg sparer mye tid? Jeg vet ikke, men jeg bruker ti minutter på å gå til skolen, sier 13-åringen.

STIER FÅR VERN

- Stiene er noe som bare ligger der, men med elevenes hjelp kan de bli vernet i utbyggingsprosjekter, forklarer rektor Sønslien. Skolene har fått utdelt flyfoto over skole- og boområder. Snarveiene skal plottes inn i, slik at nye garasjer, boligfelt eller andre byggeprosjekter ikke ødelegger for stiene.

- Snarveiene har ingen beskyttelse på et kart, og de har en tendens til å bli nedbygget. Vi skal synliggjøre at snarveiene har en verdi, og sikre at det blir ivaretatt, forteller Elin Katrine Nilssen i Asplan Viak, som samler inn informasjonen på vegne av Porsgrunn og Skien kommuner.

Porsgrunn kommune har som målsetting å kartlegge flest mulig av snarveiene i kommunen.

«Snarveiene fungerer som supplement til resten av gangnettet og er stier og forbindelser mellom viktige gangruter eller mellom viktige målpunkt som bidrar til å forkorte avstanden for myke trafikanter. Dette «mikronettet» er ofte best kjent av barn og andre som går i nærmiljøet og kan utvikles til et verdifullt nettverk for en større del av befolkningen. Snarvegene kan bidra til å gjøre det mer aktuelt å gå fremfor å bruke bil», heter det i oppgaveteksten til elevene.

GROR TIL

50 000 kroner er satt av til prosjektet. Prosjektleder Kjersti Berg i Telemark fylkeskommune forteller at enkelte av stiene kan bli utvidet, få grusdekke eller bli ryddet for kratt, om det viser seg at de kan være til ressurs for flere.

- Et eksempel er en mye brukt snarvei til bussholdeplassen. Om stien kan få flere til å ta bussen, er vi selvfølgelig interessert i å ruste den opp litt, sier Berg. Som prosjektleder skal hun vurdere hvilke stier og tråkk som fortjener en ekstra kommunal innsats.

- Vi har allerede «Strategi og plan for myke trafikanter» fra 2014. Der har kommunene vedtatt å øke andelen av gående og syklende, til fordel for bilene i bybildet, forteller Berg.

* Les også: Bruker bypakkemidler til stifangst

BARNETRÅKK

- Vi har vært med på «Barnetråkk»-registreringer tidligere, da nye E18 skulle planlegges, og synes det er et godt trekk av kommunen, forteller rektor Sønslien.

Tuva Sandersen (12) er glad for tidlig vårvær og at sykkelen er kommet frem fra vinterdvalen. Slik sparer hun tid på skoleveien. Vanligvis unngår hun stiene.

- Mamma synes det er tryggest om jeg går langs veien, hvis det skulle skje noe så er det noen som ser det, forklarer hun.

*Les også: – Et godt trafikktiltak

- De aller fleste elevene går eller sykler, og jeg har intrykk av at de som blir kjørt til skole eller SFO er de yngste barna, med unntak av elevene våre fra bygdene rundt, forteller Sønslien.

Artikkeltags