Trosset snøværet for å protestere

STØTTE: På tross av et noe vinterlig vær, hadde mer enn 70 mennesker tatt turen til Vannverket i Valleråsen for å vise sin motstand mot planene om steinbrudd i turområdet. Foto: Christine Nevervik

STØTTE: På tross av et noe vinterlig vær, hadde mer enn 70 mennesker tatt turen til Vannverket i Valleråsen for å vise sin motstand mot planene om steinbrudd i turområdet. Foto: Christine Nevervik

Artikkelen er over 4 år gammel

PORSGRUNN: Planene om steinbrudd i Valleråsen har satt i gang sterke følelser, noe søndagens protestaksjon vitner om. – Marka må vernes, verdien av bynær natur kan ikke måles i kroner og øre.

DEL

Etablering av det nye steinbruddet i Valleråsen som ble godkjent i formannskapet før jul, har vakt sterke følelser på flere hold, og søndag mobiliserte flere, med Porsgrunn og omegns Turistforening i spissen til protestaksjon på Vannverket i Porsgrunn.

Og det er tydelig at denne saken er noe som engasjerer. For på tross av tett snø og en brå tilbakevending til vinterføre, var det mange som hadde tatt turen for å vise sin støtte.

SISTE SJANSE

– Dette er siste sjanse til å få gjort noe med dette, sier leder i Porsgrunn og omegns Turistforening, Jens Natvig Halvorsen.

Saken skal opp i bystyret i Porsgrunn igjen 26. mars, representantene var også invitert til markeringen, men det var ikke mange som hadde tatt turen.

En av dem som hadde møtt opp, og som også har engasjert seg sterkt i denne saken, er gruppeleder i By og nærmiljøpartiet, Sverre Siljan.

– Når det er mulighet til å fortette med opp til 3000 boliger i Porsgrunn, er det ingen grunn til å åpne for å ta av marka, understreker han.

Siljan mener et steinbrudd bare vil være det første skrittet.

– Det er allerede press fra flere kanter på de bynære friluftsområdene.

STØRRE TRAFIKK

Et av argumentene til NCC, er at steinene i Valleråsen er av svært høy kvalitet.

– Jeg er en varm tilhenger av næring og opprettelse av arbeidsplasser, men her må vi veie fordelene opp mot ulempene. Særlig når NCC allerede har mye stein på lager, og E18 skal bygges ut, noe som vil gjøre store mengder stein tilgjengelig.

Et steinbrudd vil også føre med seg flere ulemper.

– Det vil jo bli større trafikk i naturområdene, og dessuten både sprenging, støy og støv. Det er en ting at kun en av turstiene må flyttes, men dette vil jo få langt større ringvirkninger i dette området enn mange tenker over, tilføyer Jens Natvig Halvorsen.

FOLKEHELSE

Friluftsorganisasjonene hadde møtt opp mannsterke på protesten, blant dem var Forum for natur og friluftsliv (FNF) og representanter for Telemark turistforening.

– Dette er dessverre det samme som vi ser mange andre steder i Norge, bynære turområder blir stykket opp og ødelagt. Det mener jeg vi ikke kan tillate, sier koordinator i FNF, Mariken Kjøhl, som holdt en engasjert appell under arrangementet.

– I et folkehelseperspektiv er dette veldig viktig. En ting er at vi har mange turområder i Norge, men det betyr mye at det er enkel tilgang på dem. Hvis folk skal bli nødt til å sette seg i bilen og kjøre langt for å komme seg på tur, vil det bli langt vanskeligere for flere.

VERDIFULLT

– Det kan få svært negative utslag for, særlig i dagens samfunn der folk har blitt stadig mer inaktive, og det er heller ikke god miljøpolitikk.

Helst ser hun at bymarka blir vernet.

– En markagrense, på samme måte som det de har i Trondheim og Oslo, vil være ønskelig. Da sikrer vi at de siste grønne lungene overlever også i framtiden. Men hvis politikerne tillater å ta hull på marka, er det for sent. Da har vi mistet noe verdifullt, avslutter Kjøhl.