Mormonene er en menighet som ikke er så godt kjent i Norge som i USA, spesielt i staten Utah. Kjært barn har mange navn og det har også denne menigheten der «De siste dagers hellige» ofte blir brukt. Opprinnelsen er fra USA og bygger, i tillegg til Bibelen også på amerikaneren Joseph Smith som levde fra 1805–1844. Han fikk en åpenbaring som ble til Mormons bok.

I Telemark er menigheten lokalisert på Gimsøy, i en vakker bygning like ved innkjøringen til Herkules-området. Da vi besøkte menigheten var det Vidar Top, en av menighetenes ledere, som tok imot oss. Allerede før klokken 06.00 på morgenen var han og hans familie i gang med dagens gjøremål, bibellesing, samtale og bønn. Vi fikk komme hjem til familien på Gulset og fikk samtale med både ham og resten av den fine familien. Mange i Norge har registrert noen velkledde ungdommer som kanskje snakker litt amerikansk-gebrokkent norsk og som går to og to ifølge. Det er stor sannsynlighet for at dette er misjonærer fra mormonerkirken som er utplassert fra USA, eller andre land, for å drive denne virksomheten et år eller to i ungdommen. Også eldstemannen i Vidars familie er ute som misjonær nå, han er i Afrika. Og selvfølgelig gjenstand for mye omtanke og bønn fra dem som er tilbake på Gulset.

Det finnes mange fordommer om mormonerkirken, noen forankret i kirkens historie. Dette med flerkoneri er kanskje av de elementene som oftest blir nevnt. Kirken selv tok avstand for dette for 125 år siden. Men enkelte utbrytergrupper i USA har fortsatt praksisen. Imidlertid er familielivet svært viktig for mormonene, noe man vil få et sterkt inntrykk av på besøk hos familien Top.   I dagens utgave av troende Telemark får vi møte Viar Top og hans familie. De er medlemmer av Jesu Kristi kirke av de siste dagers hellige. I TAs serie om troende Telemark har vi vært både hos muslimer i Vinje, hos Smiths venner i Bamble, hos adventister og pinsevenner i Skien. Vi har besøkt i Vår Frues kirke i Porsgrunn og katolikkene, vi har møtt Inger Lise Øystese i kirken i Langesund, humanetikeren Erik Hofsten i Kragerø og i dag får vi møte mormonene.

Se også: – Troen blir veldig fort dratt ned i søla

Se også: Høvding for Herren

Se også: Helge har ikke tvil i sitt sinn

Se også: Ønsker at ungene skal vokse opp i muslimsk tradisjon

Se også: Gudstjenesten skal gi gjennom syn, smak og lukt

Se også: Tror på seg selv

Se også: Sunn sjel i sunt legeme