7. desember skrev TA en sak om at 10 kraftselskap i Telemark har skjult eierskap i skatteparadiser. Nye lover og regler har åpnet for at utenlandske eiere kan leie kraftverk i Norge og mange av dem holder til i skatteparadiser der eierne forblir hemmelige.

Det er ikke bare strømregimet her i landet som ble endret før og etter årtusenskiftet. I mars 2001 fikk vi også en ny apoteklov.

Det førte til at andre enn farmasøyter kunne eie et apotek. Hvem eier ditt lokale apotek? Svaret får du her.

Norge var det første landet i Vest-Europa som satte i gang en så stor liberalisering. Norges apotekerforening og Helsedirektoratet kjempet hardt imot og ønsket å fortsette som før – at det var de som fremdeles skulle stå for styringen og forvaltningen av apotekene – men daværende sosialdepartement og finansdepartement, under statsminister Jens Stoltenberg, ville gå for en markedsstyrt apotekdrift.

Poenget med reformen var å åpne for tøffere priskonkurranse, men slik gikk det ikke.

Refusjoner

I 2007 eide den italienske milliardæren Stefano Pessina (65 år i 2007) 130 apotek i Norge. Han var hovedsakelig registrert i skatteparadiset Monaco, mens eierskapet var plassert i Luxembourg. Det var Pessina som sto bak fusjonen mellom Alliance UniChem og Boots som så ble til Alliance Boots og deretter bare Boots. Dette var til da Europas største private oppkjøp noensinne. Han eide 15 prosent av gigantkonsernet.

Som hovedeier tjente Pessina store penger på refusjoner fra folketrygden. Det er staten som betaler mesteparten – rundt 80 prosent – av medisinene her i landet gjennom ordningen med blå resept.

Tyske Adolf Merckle (72 år i 2007) var også en stor aktør – gjennom en rekke ulike oppkjøp og selskaper eide han Apokjeden Norge (Apotek 1). Også her var mye av inntektene basert på refusjoner fra folketrygden.

Tyske Franz Markus Hanielfronter var også tungt inne i apotekverden i Norge i 2007 – gjennom oppkjøp av Norsk medisinaldepot i 2001. Dette er senere blitt til Vituskjeden/Vitusapotek.

I 2007 var det 35 frittstående apotek igjen i Norge. 520 var eid av de tre milliardærene.

Prisfallet på kopilegemidler har i liten grad siden 2001 kommer forbrukerne til gode – slik tankegangen var.

Dagens eiere

31. desember 2015 var det 834 apotek i Norge. Bare 32 sykehusapotek var offentlig eid. Omsetningen var på over 30 milliarder – sju av dem kom fra helse- og velværeprodukter, ikke legemidler.

I 2016 ble Norsk medisinaldepot/Vitusapotek/Ditt Apotek en del av det internasjonale konsernet Celesio, og er et heleid datterselskap av Celesio Ag. Celesio eies i dag av McKesson Corporation, et amerikansk selskap som er en av verdens største legemiddelgrossister.

Apotek 1 er en del av norske Apotek 1 Gruppen AS, som også inkluderer legemiddelgrossisten Apokjeden distribusjon. Apotek 1 Gruppen AS eies i dag av tyske Phoenix group (Adolf Merckle).

Apotekkjeden Boots var eid av det amerikanske holdingselskapet Walgreens Boots Alliance, der hovedeier var den italienske milliardæren Stefano Pessina (75 år i 2016). I 2021 ble Boots kjøpt opp av det amerikanske legemiddelgrossistselskapet AmerisourceBergen, men Walgreens Boots Alliance og Pessina eier fremdeles 30 prosent. I Norge er det Alliance Healthcare Norge Apotekdrift AS som fronter kjeden.

I 2016 kom Komplett Apotek inn i markedet – et rent nettapotek. I dag bedre kjent som Farmasiet. Eid av oppkjøpsfondet Verdane Capital (fra Sverige)og Canica (Stein Erik Hagen).

Apotek i Norge

I desember 2022 er det 1046 apotek i Norge.

De ulike apotektypene er primærapotek, sykehusapotek, filialapotek og medisinutsalg. Akkurat nå er det 453 Apotek 1-apotek, 309 Vitusapotek, 149 Boots-apotek, 69 Ditt Apotek-apotek, 33 sykehusapotek og 29 frittstående apotek i Norge. I 2001 var det 369 frittstående apotek her i landet.

I 2021 var 186 000 kunder innom et apotek hver eneste dag. 63 millioner resepter ble ekspedert.

Det har i mange år vært en sterk økning i legemidler på hvit resept som helseforetakene betaler for. Fra 2019 til 2021 har det også vært en sterk vekst i blåreseptomsetningen.

Det er staten som bestemmer hvor mye medisinene du bruker kan koste. De fastsetter maksimalpris på reseptpliktige legemidler til mennesker.