– Jeg vil at barnehagen min skal pusses opp, ikke rives, sier Olav (4) til TA. Sammen med pappa Anon og bestefar Bjarne stiller han opp for denne viktige saken.

Folkemøte

Førstkommende tirsdag blir det invitert til et folkemøte på Donk, kampsaken er bevaring av bygget som tidligere var skolen på Svenseid. Nå er det en barnehage og et bygg med store utfordringer.

Kommunedirektøren går i sitt budsjettforslag for 2022 inn for å rive bygningen og etablere en modulbarnehage i stedet. En tilstandsrapport konkluderer med at det krever store investeringer å få den gamle skolen opp til en standard som er god nok til drift av barnehage.

Det går både på byggetekniske forhold, som lekkasjer, råte, manglende ventilasjon, dårlig isolasjon og utdaterte rør. Men også på funksjonalitet innvendig. Den ene avdelingen holder blant annet til i en gymsal, uten noen videre rominndeling, skriver Kanalen.

– Veldig viktig

For disse tre generasjonene er bygget viktig. Det er barnehagen til Olav, pappa Anon har bodd i nabolaget hele sin tid, og bestefar Bjarne har i mange år bodd tett på, sjøl han også i en periode bodde i Lunde sentrum.

– Barnehagen er veldig viktig, det er ikke så mye annet vi har. Det er det eneste offentlige tilbudet vi har. Det blir kjedelig for bygda om vi mister det, sier Anon Hermansen.

– Et veldig tap, istemmer Bjarne Hermansen.

Et modulbygg det er jeg imot. Jeg vil helst beholde det, det er et fint bygg med en historie bak det. Hvis en pusser det opp så er det fast. Et modulbygg kan flyttes, og da står vi plutselig uten en barnehage, påpeker pappa Hermansen.

– Det er et monumental bygg og et samlingspunkt. Det er det eneste vi har, slår eldste blad Hermansen fast.

– Det viktigste er at barnehagen blir bevart, jeg har ikke så sterke følelser for bygget, men økonomien er viktig. Det er bedre å renovere enn å bygge helt nytt. Ruster du dette bygget opp for 12 millioner, har du et bygg for 30 år, sier han videre.

– Ikonisk bygg

– Svenseid skole og barnehage er et viktig bygg for mange i grenda. Om ikke bygget er verneverdig enda, er det likevel et viktig monument over det som har vært. Det er et ikonisk bygg, som flertallet her ønsker å ta vare på, melder aksjonsgruppa med navnet «Bevar Svenseid skule» som består av blant andre Bård Hermansen, Hans Kristian Lahus, Nina Fåne og Dan Olav Norheim.

Førstnevnte brenner for saken, sjøl om han har flyttet fra bygda for over 20 år siden. Nå er han etablert på Lørenskog. Men han vender tilbake til hjemtraktene på mandag og er klar for folkemøtet.

– Jeg er oppvokst på Svenseid og har et sterkt engasjement for hjemstedet mitt, sier han.

Og for han er det noe langt mer enn en gammel skole og nå en barnehage.

– Det er det mest kjente bygget på Svenseid, og som barnehage er det eneste offentlige tilbudet og viktig for alle. Bygget i seg sjøl er et historisk bygg, påpeker han.

– Dyrt bare å rive

Bård Hermansen gikk sjøl sine første seks år på Svenseid skole, før han måtte til Lunde for å gå på ungdomsskolen. Han startet sin skolegang i 1983.

– Det er et fint bygg, men det må investeres for å holde det ved like. Det er det beste for barna, sier han og har ingen tro på modulforslaget til kommunedirektøren. Han frykter at det vil føre til at Svenseid på sikt vil stå uten bygg og barnehage.

Barnehagen ble bygd som skole, men siden 2009 har det bare vært barnehage.

Ifølge aksjonskomiteen er det mange som stiller seg skeptiske til utregningen på rivningen av det gamle bygget og leie av brakker. En lokal entreprenør som aksjonsgruppa har vært i kontakt med, mener rivningen av bygget vil koste tre millioner alene. Å leie brakker for 670 000 ganger ti år blir dyrt (leie er 6,7 millioner pluss 3,2 millioner i 2022). Det betyr ti millioner for ti år og man har ingenting igjen for det etterpå. Ved å pusse opp bygget for 12 millioner vil man ha et bygg som varer mer enn ti år.

Et forslag fra entreprenøren er å renovere den ene halvdelen først, for så å ta den andre etter. Da vil man kunne drifte barnehagen underveis, samtidig som man vil ha et bygg som vil fungere godt i mange år framover, og slik sett er økonomisk gunstig for Nome kommune.

Lite bærekraftig

Aksjonistene mener også at modulbarnehage er ikke bærekraftig tenkning, og viser til et sitat fra regjeringen:

«Det å ta vare på og vedlikeholde kulturhistorisk verdifulle bygninger og bygningsmiljøer er viktige bidrag i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. Gjenbruk og ombruk av både bygninger og materialer er en viktig del av løsningen for at byggenæringen skal bli mer bærekraftig. Det kalles sirkulær økonomi der målet er å utnytte alle ressurser best mulig. Vern gjennom bruk er derfor et viktig prinsipp i kulturmiljøforvaltningen. Bruk av kulturhistorisk verdifull bebyggelse vil redusere avfall. Samtidig blir behovet mindre for produksjon og transport av nye byggematerialer.»

Aksjonsgruppa mener at det er synd å rive et historisk og ærverdig bygg.

– Det betyr mye for bygda, og er litt av vår sjel. Hvorfor skal man ikke ta vare på kulturarven vår til senere generasjoner? Hva etterlater vi oss?

Det er også en tvilsom økonomisk effekt ved å rive, mener de.

– I stedet for å renovere hvilke signaler sender man til innbyggerne i Nordbygda og potensielle innflyttere dersom man satser på brakker som kan fjernes fort, medfølgende at barnehagen legges ned?

De peker også på at mange i området pendler til jobb og USN i Bø.

– Det er flott med et alternativ som ikke er i Lunde sentrum. Det er en gunstig geografisk beliggenhet med et unikt og trygt uteområde og nærområde.

I tillegg viser også statistikkene de siste årene at Svenseid barnehage har hatt store kull.

– Det har flytta mange småbarnsfamilier til bygda, som er svært fornøyde med barnehagen og ønsker at den skal bestå. Svenseid og Kleppe som område opplever folkevekst. Legger man ned Svenseid barnehage, vil man risikere å måtte kjøre opp til seks kilometer en veg for å levere i en sentrumsbarnehage. Det er lite klimavennlig.

Inviterer

Aksjonsgruppa viser i sin invitasjon til folkemøtet på Facebook at kommunedirektøren i Nome vil rive Svenseid skule, og drifte barnehagen i midlertidige brakker de neste årene. Aksjonsgruppa «Bevar Svenseid skule» ønsker at Nome skal bestå av levende grender, og at Nordbygda skal ha en permanent barnehage i et renovert og historisk bygg, ikke i midlertidige brakker.

Responsen på det sosiale mediet er utelukkende positiv.

– Fantastisk! Flere og flere er med å støtter denne gruppen, skriver Elisabeth de Lunde som støtter denne saken 100 prosent.

– Jeg har støttet liv i disse historiske veggene siden jeg flyttet tilbake til Lunde i 2011. Vi har ikke mange offentlige historiske hus igjen i Lunde. De få vi har tilbake vil alltid ha verdi og vise fram at Lunde ikke «oppsto» en gang på 1950-tallet eller senere, skriver hun og påpeker at det minner henne dessverre om at Lunde klarte å rive sin egen middelalderkirke.

– For et idiotisk forslag å rive et fint historisk bygg for å erstatte dette med «legokloss bygg». Det må da være grenser for vandalisme, skriver Karin Vassend.

Befaring

Førstkommende mandag er det befaring på Svenseid barnehage med blant andre ordfører Bjørg Tveito Lundefaret.

– Jeg har vært der mange ganger, men for andre kan det være greit å få sett dette, sier hun.

Hun merker at det er et stort engasjement for bevaringen av bygget.

– Det har jeg full forståelse for, sier hun. Hele kommunestyret er invitert til å bli med på befaringen.

– Jeg vet ikke hvor mange som kommer, men jeg har registrert et stort politisk engasjement for denne saken, sier hun.

Formannskapet hadde saken til debatt tirsdag ettermiddag. Der ble konklusjonen at behandlingen utsettes til 30. november, før den skal til endelig avgjørelse i kommunestyrets budsjettmøte 14. desember. Nå blir det en begrenset høringsrunde fram til 30. november.