– Har skuslet bort 12 millioner kroner

TRAGISK: Det er ikke første gang det har skjedd en ulykke her i Pissebekk ved begynnelsen av Lannavegen. – Vi skal være glad det ikke var noen som gikk ved siden av veien her da ulykka skjedde, sier Gunnar Sanden. foto: bjørnar hagen vika

TRAGISK: Det er ikke første gang det har skjedd en ulykke her i Pissebekk ved begynnelsen av Lannavegen. – Vi skal være glad det ikke var noen som gikk ved siden av veien her da ulykka skjedde, sier Gunnar Sanden. foto: bjørnar hagen vika

Artikkelen er over 5 år gammel

NOME: Fredag morgen hadde TA avtale om å møte Gunnar Sanden og Sten Arvid Kaasa for å diskutere Lannavegen. Snaue to timer før møtet smeller det. Igjen.

DEL

– Hadde det vært en gående til stede her så hadde det vært fare for liv, sier Gunnar Sanden.

BEKYMRET FOR MYKE TRAFIKANTER

Han møter TA i svingen ved Pissebekk i starten av Lannavegen. Her har det smelt før, og fredag gjorde smalt det igjen. To personer ble sendt til sykehus etter en front mot front kollisjon.

Årsaken til at Sanden og Arvid Sten Kaasa ønsket å møte TA fredag var bekymringene for myke trafikanter på Lannavegen. Den smale veien, som er eneste reelle rute mellom Ulefoss og Lunde, er tungt trafikkert. Skal man sykle eller gå, må man gjøre det i veibanen.

– Lannavegen er underutviklet når det gjelder hensyn til myke trafikanter, sier de to, som er oppgitt over kommunens holdning til myke trafikanter.

- DÅRLIG LØSNING

I 2011 bevilget fylkeskommunen 12 millioner kroner til trafikksikringstiltak for gående og syklende på Lannavegen. Statens vegvesen kom så med et detaljert forslag for hvordan man kunne legge til rette for gang- og sykkelvei. Blant forslagene var innsnevring til en kjørebane ved enkeltstrekninger. Kommunen konkluderte med at forslaget var en dårlig løsning både for myke trafikanter og for de kjørende. Vegvesenet mente at kommunens egne forslag tok mer hensyn til de kjørende enn de gående.

– Kommunestyret valgte tungtrafikkens side, sier Kaasa.

– Det har ikke blitt gjort en damn ting ved Lanna for de 12 millionene. Beskjeden fra fylkeskommunen er at pengene nå er omdisponert, sier Sanden.

– Hensynet til myke trafikanter har vært en unnlatelsessynd fra de siste tre, kanskje fire kommunestyrene, mener Kaasa.

– Jeg tar gjerne skjenn selv jeg, sier Sanden som har sittet i både formannskap og kommunestyret for SV.

– PRØV IGJEN

TA blir med på en kjøretur fra Esso Ulefoss til Dagsrud.

– Man har ikke lagt en meter med fortau fra RV36 og opp FV359 siden tidenes morgen. Belysningen i Ulefoss sentrum er elendig, sier Kaasa.

Kaasa og Sanden understreker at de står fram i media som to privatpersoner som er levende opptatt av de myke trafikantenes sikkerhet. Håpet er at kommunen skal ta tak problematikken, og vise at de står samlet bak de myke trafikantenes rettigheter.

– Gjør de det har de muligheten til å gå tilbake og be om nye midler.

– Den nye FV359 over Kaste-Stoadalen vil vel lette trykket? – Lannavegen trenger fortau uansett om det kommer en ny vei, mener de to.

– Jeg blir provosert når de sier vi har skusla bort pengene, sier ordfører Bjørg Tveito Lundefaret.

Hun mener vegvesenets 12 millionersforslag var en dårlig løsning.

KAN VÆRE PÅ GANG OM TO ÅR

– Vi har jobba vettet av oss for å få 90 millioner av fylkeskommunen for å få trafikken av Lannavegen og inn på ny FV359 over Kaste-Stoadalen. Nå har vi lagt inn trykket på en framtidig omlegging av FV359. Vi kan ikke få og få i alle leirer.

Hun sier videre at kommunen gjerne skulle hatt mer penger å bruke på myke trafikanter, og understreker at man har fokus på temaet. Vegvesenet holder for tiden på med en utredning av ny FV359. Blir den ferdig kjapt og alt går smidigst mulig lokalt og på Stortinget kan veien være på gang om to år.

Artikkeltags