Snart stenges denne veien

Vegen forbi Østre Kirke blir ikke tilgjengelig for gjennomkjøring fra mandag 10. februar.