De siste årene har Skien hatt omtrent fire tilfeller i året av det som kalles narkotikautløste dødsfall. Men statistikken fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at tallet plutselig doblet seg i fjor: Åtte personer fra Skien døde av narkotika.

Leder for etterforskingsseksjonen på Grenland politistasjon, Annie Sandersen, sier at politiet ikke har noen forklaring på de mange overdosedødsfallene i fjor.

Politiet fører ikke statistikk på overdoser, men har opplysninger om at det har vært mange overdoser knyttet til ett bestemt stoff den siste tiden.

– Vi har i det siste mottatt bekymring fra helsevesenet om overdoser knyttet til GHB. Politiet deler den bekymringen. Innhold og styrke på GHB varierer veldig, noe som gjør det ekstra farlig, sier Sandersen.Kniver og voldssaker

GHB lages ved å blande kaustisk soda og industrikjemikaliet gammabutyrolakton. Dette er ingredienser det er lett å få tak i, noe som gjør at mange misbrukere lager det selv, ifølge Sandersen. Hun påpeker imidlertid at hun ikke vet om økningen i dødsfallene skyldes GHB.

Sandersen har ikke tall som sier noe om hvor stort narkotikamiljøet i Skien er, men bekrefter at det er en del vold og trusler der; først og fremst til det tyngste rusmiljøet.

– Sett fra vårt ståsted handler det om situasjoner knyttet til kjøp og salg av narkotika, samt gjeld. Det er viktig for oss å understreke at denne volden som utgangspunkt ikke er en trussel mot befolkningen ellers, sier hun.

De siste månedene har TA omtalt et knivdrap i Skien og flere andre voldsepisoder med kniv i rusmiljøet. Denne uka døde en kvinne fra Skien av brannskader hun ble påført i et hus i Porsgrunn, der flere personer fra Grenlands rusmiljø var samlet. Omstendighetene her er foreløpig uklare.

Dødsår Porsgrunn Skien Bamble Notodden Telemark
2 017 1 2 0 0 5
2 018 7 3 1 0 14
2 019 0 4 3 1 11
2 020 4 4 2 0 10
2 021 0 8 1 0 12

Kilde: Dødsårsaksregisteret/FHI

Tøffere vold, men ikke mer

Ifølge Sandersen tyder likevel ikke statistikken på at volden øker i antall. Dette er antall saker med kniv, stikk- og hoggvåpen i Telemark de siste årene:

* 2019: 105 saker hvorav 27 ulovlig bæring av kniv på offentlig sted.

* 2020: 116 saker hvorav 40 ulovlig bæring av kniv på offentlig sted.

* 2021: 99 saker hvorav 23 ulovlig bæring av kniv på offentlig sted.

* 2022 (til og med 20. august) 61 saker hvorav 20 ulovlig bæring av kniv på offentlig sted.

– Vi har fått informasjon om at det forekommer flere hendelser med bruk av kniv i rusmiljøet som ikke blir meldt til politiet, så vi må ta høyde for at det er mørketall, sier Sandersen.

Hun påpeker at kniv kombinert med rus lett kan føre til farlige episoder.

– Det er en trend at miljøet blir hardere og at bruken av kniv er blitt styggere, også blant yngre personer. Det er urovekkende at flere unge knyttes til bruk og eller bæring av kniv, sier hun.


Ambulansenes tall

Hvert år redder ambulansene i Telemark menneskeliv når de rykker ut til overdoser. Men antallet utrykninger har ikke økt de siste årene. I hele fjor var det bare 28 overdoseutrykninger i Telemark, opplyser Knut Inge Brekka Skoland, som er ambulansesjef ved Sykehuset Telemark. Åtte av utrykningene var i Skien. Dette er utrykninger som er meldt som overdose, men det kan være flere som er relatert til dette som ikke framgår av statistikkene fordi de er meldt med en annen årsak.

– Antallet har vært nokså stabilt de siste årene, og var faktisk en del høyere hvis vi går tilbake til 2006 eller 2007, forteller han.

Han vet ikke eksakt hva som er årsakene til det, men det kan ha sammenheng med at opiater (som heroin) var mer brukt den gangen. I dag er misbrukermiljøene mer preget av blandingsmisbruk og en hel del nye syntetiske stoffer.

– Overdoser av slike syntetiske stoffer er krevende å behandle. Der har vi ingen motgift vi kan gi på stedet, sier han.

Ved overdoser av opiater (f.eks. heroin, morfin, metadon) kan ambulansepersonellet sette en sprøyte med nalokson. Denne motgiften finnes også som nesespray, og blir delt ut til tunge misbrukere av kommunehelsetjenesten.

Men det virker ikke mot overdoser av stoffer som GHB. Da kan ambulansepersonellet bare sørge for frie luftveier og få pasienten til sykehus så fort som mulig.

Alkohol dreper flere

Omtrent 90 prosent av overdoseutrykningene i Telemark skjer i Skien, Porsgrunn, Bamble og Kragerø. De siste årene har det vært over dobbelt så mange menn som kvinner blant pasientene som har fått hjelp mot overdose fra ambulansene. Pasientenes alder er jevnt fordelt fra 18 til 50 år.

Åtte overdosedøde i Skien i 2021 er et veldig høyt tall sammenliknet med de fleste andre byer. Trondheim hadde for eksempel bare tre dødsfall. Oslo hadde 37 narkotikautløste dødsfall, men har jo langt over ti ganger så mange innbyggere som Skien.

Porsgrunn kan glede seg over at ingen av byens innbyggere havnet på statistikken over narkotikadødsfall i fjor. Året før var det fire fra Porsgrunn som døde av narkotika.

Det som kalles «narkotikautløste dødsfall» i FHIs dødsårsaksstatistikk er i de fleste tilfeller rene overdosedødsfall.

– Men det omfatter også undergruppen «psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som følge av rusmiddelbruk». Årlig er 5–10 prosent av narkotikadødsfallene i hele landet i denne gruppen, opplyser statistiker Gunhild Forland Slungård ved FHI.

P.S.: Dødsårsaksregisteret teller også antall mennesker som dør akutt av alkoholbruk. I Vestfold og Telemark var det 37 som døde av alkohol i fjor, mens det var 26 som døde av narkotika.