- Forstår at Telemark er lei seg - men Vestfold bør ha flertall

ANTALLET TELLER: Rune Hogsnes, nummer to fra venstre, er fylkesordfører i Vestfold. Han mener antall innbyggere bør tas hensyn til når ei fellesnemnd skal på plass. På bildet er han sammen med andre sentrale politikere: Hans E. Askjer, Sven Tore Løkslid og Kåre Pettersen.

ANTALLET TELLER: Rune Hogsnes, nummer to fra venstre, er fylkesordfører i Vestfold. Han mener antall innbyggere bør tas hensyn til når ei fellesnemnd skal på plass. På bildet er han sammen med andre sentrale politikere: Hans E. Askjer, Sven Tore Løkslid og Kåre Pettersen. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

SKIEN: - Jeg skjønner at Telemark er lei seg. Det skal vi ta hensyn til. Men det er naturlig at Vestfold får et flertall i fellesnemda siden vi har flere innbyggere.

DEL

Det sier fylkesordføreren i Vestfold, Rune Hogsnes. Han er medlem av partiet Høyre.

Skien eller Tønsberg?

Fellesnemda er stikkordet for den videre prosessen i regionreformen, der neste spørsmål er om det er Telemark eller Vestfold som får fylkesadministrasjonen; Vestfold vant nettopp kampen om fylkesmannsembetet som havner i Tønsberg.

I realiteten står kampen om fylkesadministrasjonen mellom Skien og Tønsberg, det handler om hundrevis av arbeidsplasser.

Fellesnemda skal ta seg av forberedelsene til en sammenslåing. Å ha et flertall i denne kan bli tungen på vektskålen når valget mellom Skien og Tønsberg skal tas.

Snakker med ansatte

- Men jeg kan ikke si hvordan et samlet fylkesting i Vestfold vil stille seg til dette, først må saken behandles på nytt der. Utgangspunktet mitt er det er riktig å ta hensyn til antall innbyggere, sier Hogsnes.

- Har du et stort press på deg fra de ansatte i fylkeskommunen i Tønsberg/Vestfold?

- Det vil jeg ikke si, men jeg er i tett dialog med dem, og de vil være med i prosessen under forhandlingene. Og jeg kan selvsagt ikke garantere dem at det ikke blir flytting.

Møter telemarksjefen

- Er du kritisk til prosessen omkring regionreformen?

- Nei, jeg mener den ikke kunne ha vært gjort på en annen måte. Husk det har vært tre fylker i bildet, og når det ble bare to ble det kanskje noe mindre engasjerende.

- Vil valgresultatet forandre på noe?

- Nei, det tror jeg egentlig ikke.

Hogsnes skal onsdag møte sin fylkesordfører-kollega i Telemark, Sven Tore Løkslid.

Departementet setter skapet på plass

Kommunalavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet presiserer følgende om hvem som endelig bestemmer når det gjelder hvilke medlemmer som skal sitte i nemnda:

* Fellesnemnda er fylkeskommunenes eget organ som skal forberede sammenslåingen av fylkeskommunene. Fylkeskommunene skal bli enige om sammensetning av fellesnemnda, og hvilke oppgaver og fullmakter nemnda skal ha.

* Etter systemet i inndelingslova skal disse temaene drøftes i felles fylkestingsmøte, før det fattes vedtak i det enkelte fylkesting.

* Dersom fylkeskommunene ikke skulle bli enige, kan hver fylkeskommune be departementet om å ta avgjørelsen om sammensetning og oppgaver til nemnda, jf. inndelingsloven § 26 4. ledd.

* Departementet tar sikte på å sende et brev til fylkeskommunene før sommeren om videre arbeid i reformen. Fylkeskommunene kan på eget initiativ starte samtaler allerede nå.

Artikkeltags