Det sier Arvid Tveito i Ajersida velforening. Sammen med faren Steinar Tveito og leder Frode Pedersen går han i bresjen for denne viktige kampsaken.

Telemarkskanalen og sluseanlegget i Lunde sto ferdig i 1892. Den gangen var det en nåledam som ble brukt som gangvei over kanalen. I 1988 ble det bestemt at den gamle nåledammen måtte rives og den ble erstattet med en gummidam, som var langt billigere. Dermed forsvant den gamle gangbrua, og det har kommet aldri kommet noen ny som erstatning. Innbyggere på Ajersida opplevde at de mistet gangforbindelsen som hadde eksistert i nesten 100 år. Gummidammen ble anlagt etter kort diskusjon, uten nabovarsel eller konsekvensvurdering og det var derfor ikke mulig for velforeningen å hindre etableringen

Berømmet arbeidet

Claus Sohn Andersen (MDG), fremmet følgende endringsforslag og fikk enstemmig støtte:

Samfunnsutviklingsutvalget berømmer Ajersida vel for det gode og grundige arbeidet som er nedlagt i saken. Utvalget og kommunen ønsker velkomment et planinitiativ fra velforeningen og utvalget ber kommunen bistå i dette arbeidet innenfor de rammer som følger av lovverket. Utvalget legger ellers til grunn at prosjektet søkes eksternt finansiert.

Dette var langt mer positivt enn innstillingen som var følgende:

Nome kommune imøteser et planinitiativ fra Ajersida vel på reguleringsplan for ny gangbru over Lunde sluse. Planinitiativet skal legges til offentlig høring slik det er fastsatt i plan og bygningsloven.

- Positive signaler

Dette var en sak som var til endelig behandling, og det ble vedtatt etter en lengre runde for å bli enige om formuleringene. Dermed er det nå opp til velforeningen å komme til med planinitiativet.

- Dette er positive signaler, men vi har fortsatt et par søknader som må godkjennes. Vi kan ikke sette i gang før det. Det neste blir å få noen til å tegne dette anlegget, sier Tveito.

Finansieringen gjenstår også. Velforeningen mener at finansiering bør i utgangspunktet komme fra staten, men åpner også for finansiering ved stiftelser eller ekstern finansiering av annet slag, som for eksempel spillemidler.

I en tidligere TA fra september i fjor, ble det antydet en pris på 3,2 millioner uten moms. I sakspapirene 3,5 millioner. Begge er basert på 2019-priser.

- Det blir nok litt mer enn 3,2 millioner kroner uten at jeg kan si noe helt sikkert nå, sier Tveito.

Her kan du lese mer om planene for en ny gangbru.

En omfattende sak

Det har blitt en omfattende mengde med sakspapirer allerede, det fulgte med 41 dokumenter til samfunnsutvalget.

Bjørn Henning Orekåsa (Ap) var arkitekten bak endringen av innstillingen. Han var ikke fornøyd med ordlyden, og mente at det ble litt vel enkelt framstilt. Han mente at kommunen i langt større grad i vedtaket måtte vise en evne til å bistå ildsjelene.

- Det har krevd et enormt pågangsmot fra de som jobber i den gruppa.

Claus Sohn Andersen spilte på lag og forfattet endringen. Men han var klar på at kommunen ikke skal bidra med penger til prosjektet, og det har også vært en forutsetning hele veien fra Ajersida velforening.

Birgit Galborgen (Ap) roste også velforeningen som står på.

- De gjør ting gratis, den muligheten får vi ikke tilbake hvis vi sier nei nå.

- Husker hvor ille det var

Hun erindret også tilbake til 1988, da gangbrua forsvant.

- Jeg husker hvor ille det var den gangen.

Den eneste politikeren som har talerett og forslagsrett (men ikke stemmerett) utover utvalgsmedlemmene er ordfører Bjørg Tveito Lundefaret. Hun fulgte møtet.

- Jeg engasjerte meg ikke i 1988, og jeg var heller ikke politiker da. Men jeg har nå sittet i et webinar med utmarkskommunenes sammenslutning, der vi har snakket om kommunenes rettigheter. Nome kommune var nok en snill motpart til Statskraft den gangen. Det er for seint å gjøre noe med det i dag. Vi kunne krevd mye mer. Det er sur historie å tenke på.

Det kom også fram under møtet at Nome kommune har bevilget
200 000 kroner til prosjektet, uten at de noen gang ble brukt.

- Det er aldri vanskelig å få penger til å forsvinne, tror vi også gikk med underskudd det året. De pengene står ikke på konto i dag, konstaterer ordføreren.