Gå til sidens hovedinnhold

Tommel opp og full fart for togstopp i fjellet

Artikkelen er over 1 år gammel

SKIEN: - Ja, til togstopp i Skien sentrum, sier jernbanemyndighetene i et svar som kom i forrige uke. - Så nå starter vi opp med reguleringsplanarbeidet. Vi tror vi kan lande det politisk i løpet av 2020.

Det sier byutviklingssjef i Skien kommune, Mette Gundersen.

Utgangspunktet er at Jernbanedirektoratet i 2018 laget en mulighetsstudie som gikk på om det lot seg gjøre å anlegge et togstopp i fjellet ved Landmannstorget i Skien sentrum. Den viste at prisen ville bli akseptable 130 millioner kroner, riktignok med en usikkerhetsmargin på 40 prosent.

Normalt er det Bane Nor som planlegger slike prosjekter. Men prosjektet vil styrke Skien som regionhovedstad, kommunen vil dermed ha en aktiv rolle. Et brev om dette ble sendt jernbanemyndighetene, og de svarte at kommunen selv kan starte opp reguleringsplanarbeidet.

Skisser og konsulent

- Det er gledelig at vi har fått et slikt svar, og vi begynner arbeidet med ny reguleringsplan omgående. Jeg regner med at det blir fullt kjør, og i januar og februar vil nok mye være gjort, sier Mette Gundersen.

Hun og de andre i kommunen skal blant annet få på plass en konsulent som har kunnskap om jernbaneprosjekter. Skisser skal dessuten produseres.

Pengene er bevilget

- Hvordan er det økonomisk - trenger dere ny bevilgninger?

- Nei, vi har fått de nødvendige midlene allerede - 15 millioner kroner, og vi startet opp med midler fra bypakka. Hvis vi er effektive og målrettede kan prosjektet i tillegg komme inn under neste utgave av Nasjonal transportplan, gjeldende fra 2022.

2025

En reguleringsplan vil avklare ulike tekniske spørsmål inne i fjellet; hvor de reisende skal gå og bytte mellom ulike transportmidler, inngangspartier og heis. Planen skal sees i sammenheng med utbyggingen på Landmannstorget hvor det er og vil bli et kollektivknutepunkt.

Det er definert effektmål til "sentrumsnært togstopp i Skien innen 2025". Blant disse er: Gi befolkningen i Skien et bedre togtilbud, overføre flere personbilreiser til kollektivtransport, få flere gående og syklende i sentrum og avlaste veinettet.

Flere lar seg frakte med tog

I en sak som ble forelagt politikerne i september opplyses det om at siden dobbeltsporet på Eidangerparsellen kom i 2018, har passasjertallet i Skien gått opp med 86 prosent.

Det heter i tillegg at dagens togstasjon på Nylende, utenfor sentrum, er lite attraktiv. "Etablering av et togstopp i fjell ved Landmannstorget vil bedre tilgjengeligheten til toget for en vesentlig større andel mennesker."