Frykter for bakkens fremtid

BER OM HJELP: Styreleder i Telemark hoppanlegg, Geir Haugan, sier situasjonen for hoppanlegget i Huka er kritisk. Nå håper han på et årlig spleiselag på 500 000 kroner – hvis ikke kan det være over.

BER OM HJELP: Styreleder i Telemark hoppanlegg, Geir Haugan, sier situasjonen for hoppanlegget i Huka er kritisk. Nå håper han på et årlig spleiselag på 500 000 kroner – hvis ikke kan det være over.

Artikkelen er over 6 år gammel

TOKKE: Det siste telemarksnedslaget kan snart være satt i Huka i Høydalsmo. Styreleder Geir Haugan kaller situasjonen prekær og inviterer til spleiselag. Det trengs 500 000 kroner årlig de neste fem årene for å sikre videre drift og økt rekruttering.

DEL

– Situasjonen er prekær. Dette er svært alvorlig, og vi må ha med oss kommuner og fylkeskommune. Hvis ikke er det over, fastslår Geir Haugan, styreleder i Telemark hoppanlegg SA, som er det nye navnet på anlegget som oppsto som Huka i 1993.

Siden har det vært mange oppturer i det flotte anlegget som har fire bakker, 10-, 20-, 35- og 94 meter. Ski-NM i 2002 var et stort høydepunkt. Kombinertess som Knut Tore Apeland, Jan Rune Grave og Magnus Krog har alle hatt Huka som sin «hjemmebane». På sikt håper ildsjelene å få fram flere nye hoppere og kombinertløpere, men da må den videre driften sikres.

250 000 GANGER TO

Dugnadsinnsatsen har betydd nesten alt, men støtte fra fylkeskommunen, i tillegg til Tokke og Vinje – og Høydalsmo IL (HIL) – har også vært viktig. Nå begynner utstyret å bli gammelt. Og det koster å drifte et hoppanlegg. Derfor håper Geir Haugan og styret på økonomisk støtte. 500 000 kroner hvert år de neste fem årene må til. De ser for seg 250 000 kroner fra Telemark fylkeskommune og det samme fra de seks Vest-Telemark-kommunene, Tokke, Vinje, Fyresdal, Nissedal, Seljord og Kviteseid. Søknadene er i ferd med å bli sendt ut.

– Vi vil utfordre politikerne til et spleiselag for videre drift og rekruttering. Hvis vi ikke får stelt bakkene, vil det heller ikke bli rekruttering til hopp- og kombinertsporten, sier Haugan, og fortsetter: 

– Dette er et fylkeskommunalt, regionalt anlegg, og med tanke på lokaliseringen frir vi også til Vest-Telemark. Hoppanlegget er organisert som et eget anlegg, fristilt fra Høydalsmo IL, så vi er helt avhengig av driftsstøtte, sier han som leder et styre bestående av medlemmer fra Seljord, Kviteseid, Vinje og Tokke (2).

– Vi kan ikke lenger basere alt på dugnad. I alle år har dugnadsgjengen vært helt fantastisk, men det koster å drifte et hoppanlegg, og vi kan ikke slite folk helt ut. Bare nå sist helg røyk tauet til å dra hopperne opp den største bakken. Et nytt koster 40 000 kroner. I tillegg må vi fornye sporsettings- og snøproduksjonsutstyr. Og da tråkkemaskinen måtte repareres kostet det 100 000. Det tok vi også på dugnad og med god støtte fra HIL. Her ligger alt til rette klimatisk, vi kan ha hoppbakker klare allerede i oktober – bare vi har midler. Og siden vi ikke er stiftet som noe idrettslag, må vi ha inn pengene fra andre steder en medlemskontingent. Vi har kun sponsorinntekter, forteller Haugan.

VIL BYGGE UT

– Dugnadsinnsatsen må brukes på arrangement. Vi kan ikke slite ut folk med vedlikehold og store prosjekter. Når det kommer en halv meter snø, så må vi ha noen til å kjøre tråkkemaskinen. Vi kan ikke lenger bare basere oss på at folk kan ta seg fri fra jobben. Det ville vært tragisk om vi må legge ned, konkluderer han, og viser til stor aktivitet i anlegget.

– I fjor vinter kjørte vi skileik en kveld i uka. Mellom 20 og 25 barn møtte opp hver gang, sier forteller Haugan.

I tillegg til å aktivisere barn og unge og få fram nye topputøvere, går utviklingsmålene blant annet på at anlegget skal sørge for å styrke Telemark som bo- og aktivitetsområde og arrangere både nasjonale og internasjonale renn som setter Telemark på kartet. I 2020 ligger det også inne planer om å legge plast i de tre minste bakkene, i tillegg til å bygge ut storbakken til 105 meter.

PS! Det ble uttalt at det var lagt ned 400 dugnadstimer før sist helgs COC-renn i Høydalsmo. Dette var kun i hoppbakken. Med langrennsstadion og traseen der, regner Høydalsmo IL med at det var snakk om så mye som 700–800 dugnadstimer.

POLITIKERNE VIL, MEN KAN IKKE LOVE STØTTE

Både fylkesordfører og Tokke-ordfører vil gjøre det de kan for at Telemark hoppanlegg skal leve videre. Men de kan ikke love noe.

De inviteres til spleiselag, og håper å bidra, fylkesordfører Terje Riis-Johansen (Sp) og ordfører i Tokke, Hilde Alice Vågslid (Ap).

Vågslid er opptatt av hoppbakkenes framtid.

– Jeg håper virkelig at fylkeskommunen ser sitt ansvar for det som er et fylkeskommunalt viktig anlegg. Vi vil gjøre det vi kan, men budsjettet blir strammere for hvert år. Jeg kan ikke love noe, men en søknad vil selvsagt bli behandlet på ordentlig måte av kommunestyret. Og så håper jeg at vi får til et spleiselag, at alle som kan blir med og hjelper til, så vi kan holde bakken i hevd. Etter alt det arbeidet som er lagt ned i Huka gjennom så mange år, ville det vært trasig om det skulle bli lagt ned, sier Vågslid.

HAR BIDRATT

Tokke kommune har for øvrig bidratt med 60 000 i året tidligere.

Telemark fylkeskommune har hatt årlige bidrag på 50 000 kroner til Huka, men for 2015 ligger det ikke inne noe som helst til hoppanlegget. Terje Riis-Johansen presiserer at      fylkeskommunen gjennom utdelingen av tippemidler allerede støtter idretten med betydelige midler, men dette går hovedsakelig til nye anlegg og større rehabiliteringer.

– Når det gjelder drift så er situasjonen litt annerledes. Jeg er kjent med situasjonen der oppe, og vet den er vanskelig å få til å gå i hop. Det går an å søke om midler til blant annet regional utvikling, og jeg er i utgangspunktet positiv til en søknad, sier Riis-Johansen.

– Hva sier du om summen det blir søkt om, 250 000 kroner?

– Det må vurderes. Vi ønsker å være en samarbeidspartner, og det er ikke mange anlegg igjen til hopp og kombinert. Men vi kutter vi også, og vi får mange søknader. Vi skal gjøre så godt som vi kan, lover fylkesordføreren.

Artikkeltags