To pasienter på sykehuset smittet med korona - 29 ansatte må i karantene

SKIEN: Det er påvist covid-19 hos to innlagte pasienter ved Sykehuset Telemark. Mange ansatte må nå i karantene.