– Hvis du vil være sikker på at du betaler rett skatt, er det viktig å sjekke at informasjonen vi bruker er riktig, sier Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten.

To måneder etter at skattekortet var klart, er det fortsatt mange som ikke har sjekket at opplysningene stemmer.

Skattekortet, som viser hvor mye skatt som trekkes fra lønn og andre utbetalinger i 2022, ble tilgjengelig 15.desember. Likevel viser tall fra Skatteetaten at omtrent to millioner skattepliktige ennå ikke har sjekket om opplysningene stemmer.

– Skatteetaten vet mye om dine økonomiske forhold, men ikke alt. Vårt råd er at du logger deg inn i "Min skatt" på skatteetaten.no og sjekker at opplysningene vi har om deg stemmer, sier Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten i en pressemelding.

– Basert på hva vi tror

Noen av opplysningene Skatteetaten benytter til utskriving av skattekort for inntektsåret 2022 bygger på informasjon fra skattemeldingen og skatteoppgjøret for inntektsåret 2020 og a-meldingen.

– Skattetrekket vi har regnet ut for deg er basert på hvordan vi tror din inntekt, dine utgifter og din formue ser ut i 2022. Samtidig vet vi at både pandemien, regelendringer og endringer i livssituasjonen gjør at dette anslaget kan bli feil. Da kan også skatten bli feil, understreker Gjengedal.

Mange ting påvirker

Det er nemlig ikke bare inntektene dine som påvirker hva du skal betale i skatt. Andre ting som kan påvirke skattetrekket ditt kan for eksempel være at man gifter seg, får barn, skiller seg, blir pensjonist, kjøper bolig, tar opp mer lån, har endringer i kapitalinntekt fra år til år, eller at renten endrer seg mer enn antatt i løpet av året.

Skatteetaten har laget en egen oversikt som viser hvilke livsendringer som kan føre til endringer i skatten du betaler.

Les oversikten her

– Betaler du for mye skatt i løpet av 2022 får du det tilbakebetalt, men kanskje kan pengene komme godt med før du du får de tilbake senest i slutten av november 2023. Hvis skattetrekket er for lavt, får du en restskatt som du må betale innen bestemte frister, forteller Gjengedal.