Dokumentasjon til neste kulturutvalgsmøte viser det.

Kommunedirektør/rådmann innstiller slik:

1. Skien kommune fortsetter leieforholdet på Spriten kunsthall for ytterligere 2 år, med mulighet for forlengelse på 3 år.

2. Det jobbes videre med utvikling av kunstfeltet i Skien, og det legges fram en sak knyttet til muligheter og utvikling innenfor kunst- og kulturområdet i tråd med vedtatte føringer. Saken legges fram første halvdel av 2023.

Saksbehandler er Tom Erik Lønnerød.

Mulig fram til 2032

Kommunens bruk av Spriten kunsthall har vært en del av satsingen på «Kunstnerbyen Skien». I 2022 er leieforholdet slutt, men administrasjonen er dialog med eier Steinar Moe eiendom om en fortsettelse. Ny kontrakt må i så fall fornyes innen 1. november i 2021.

Årlig leie i 2012 var på 1,2 millioner kroner, i dag er den på 1,450 millioner.

Et alternativ, som skisseres, er å forlenge leieforholdet fram til 2032. Da er det mulig å utvide kapasiteten med ytterligere fire atelierer, grafikkverksted og galleri.