Lene Vågslid er den eneste fra Telemarksbenken som sitter i justiskomiteen, og var den som tok initiativet til domstolsforhandlingene i vår med Frp, Sp og SV – som endte med en skriftlig avtale i mai.

– Bare tull, kaller hun argumentasjonen om at dette må gjøres kjapt i forbindelse med budsjettforhandlingene.

– Jeg er glad tokkeordfører Jarand Felland (Sp) nå ser at Arbeiderpartiets løsning var bedre enn den han selv tok til orde for i fjor da Sp mente at kravet var en domstol i øvre del av Telemark, ikke to. Felland jobbet i lang tid for at Kviteseid og Notodden skulle slås sammen, noe jeg aldri helt forsto meg på. Det er bra det nå er enighet på rødgrønn side også i Telemark om å hegne om alle våre tingretter, slik Telemark Ap har ment hele veien, sier hun.

Dette er bare tull

Vågslid sier hun er utrolig provosert over at regjeringspartiene – sammen med det hun kaller «støttehjulet Frp» – nå overkjører justiskomiteens rødgrønne flertall og presser gjennom en behandling før jul. Vågslid mener saken trenger bredere behandling og at alle må høres i saken.

– Nå skal saken behandles på under fem uker, med høring allerede neste uke – 4. november. Det er ikke en forsvarlig behandling av en så stor sak. Frp og regjeringen mener saken må behandles sammen med budsjettet, siden saken har budsjettkonsekvenser. Dette er bare tull. Forslaget regjeringen har vil gi en innsparing på fem millioner kroner. Det er så lite at det forteller oss at denne såkalte «reformen» ikke har samfunnsøkonomiske begrunnelser heller, sier hun.

Blir tomme skall

– For Ap handler saken både om å bruke muligheter som ligger i lovverket uten strukturendringer, samt å faktisk ta hensyn til spredning av kompetansearbeidsplasser. Dersom regjeringens forslag går gjennom slik det står, blir det ikke slik Bård Hoksrud håper og sier til TA. Det vil i praksis bety at Kviteseid og Notodden bare blir tomme skall hvor det av og til vil holdes en rettssak.

Vågslid sier det er behov for å møte sårbarheter i systemet – slik både Riksrevisjonen og domstolskommisjonen har pekt på. Hun mener det er fullt mulig gjennom å tydeliggjøre domstolloven. Hun minner om at koronapandemien har vist potensialet som ligger i digitale verktøy og tror flere av grepene som er gjort det siste halvåret kan gjøres permanente.

– Forslaget til regjeringen er tydelig på at de ansatte vil være ansatt i rettskretsen og ikke på rettsstedet. For Telemark sin del er det da Skien. Jeg velger å fremdeles håpe på at Frp holder seg til avtalen. VI jobbet mye med den og den var forankret i alle fire partiene. Dersom Frp ender opp med å forlate denne enigheten så er de de vi kan takke for at kompetansearbeidsplasser forsvinner fra Kviteseid og Notodden, sier hun.