Tilssynssaker blir nedprioritert

HELSEFOKUS: Fylkesmann Per Arne Olsen har fortsatt fokus på helseoppgavene.

HELSEFOKUS: Fylkesmann Per Arne Olsen har fortsatt fokus på helseoppgavene.

SKIEN: Tilsynssaker har vært nedprioritert de siste månedene. Dette vil fortsette.

DEL

Det er informasjon som kommer fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Bakgrunnen er naturligvis pandemien, og Fylkesmannen sier på sine nettsider at korona-pandemien betyr krise og at avdeling for helse og omsorg har en viktig rolle i arbeidet knyttet til denne. Derfor har arbeidet med tilsynssaker ikke blitt prioritert – og følgelig at saksbehandlingstiden har blitt lang i en rekke saker.

Trygghet

Fylkesmannen sier i klartekst at det er viktig at helsetjenestene ikke blir "tynga i utrengsmål" og benytter seg av Statens helsetilsyns "Midlertidige retningslinjer for fylkesmannens håndtering av tilsynssaker i helse- og omsorgstjenesten under koronapandemien".

Denne skal blant annet sørge for at fylkesmennene "fangar opp risiko for pasienttryggleik med minst mogelig belastning på tjenestene og på embeta".

Lite sprending

Fylkesmannen understreker at selv om det for tida er lite spredning av smitte i befolkningen, har helse- og omsorgstjenestene oppgaver som er knyttet opp mot pandemien.

Og det er grunnen til at Fylkesmannen framover bare vil opprette tilsynssak der det blir vurdert "at det er stor og pågående risiko for tryggleiken til pasientar".

Artikkeltags