Gode krefter i kommune, fra både private og frivillige til offentlige tjenester, kan glede seg over fulltreff på sine tilskuddssøknader. Det kommer fram i en pressemelding.

Begge fra Nome

Det første er tilskudd til styrking av barn og unges mulighet for å delta på fellesarenaer innen kunst- og kulturaktiviteter. Kulturtanken (Den kulturelle skolesekken) har i 2022 hatt 12,6 millioner kroner til utdeling for gode prosjekter som fremmer kulturdeltakelse for barn og unge. Ved utdeling av tilskudd var det kun to tilskuddsmottakere fra Vestfold og Telemark, begge var prosjekter fra Nome kommune.

Høidalen, Sætre og Åsland kulturhistoriske forening i samarbeid med Nome stisykkel har prosjektet på nye stier for å øke interesse og rekruttering til stisykling, natur og kulturarv blant ungdom 14–19 år. Prosjektet mottok 20 000 kroner.

Frivilligheten i Nome, med Nome nærmiljøsenter i spissen, sammen med skolekorps og Nome kulturskole har søkt og fått bevilget 350 000 kroner i tilskudd fra Kulturtanken for et kunst – og kulturdeltakelsesprosjekt for skoleåret 2022–2023.

Prosjektet vil ha tre deler; korps for andre trinn (Fønikskorpset), kunstworkshops for ungdom (Fugl Føniks), og et kunstprosjekt for mødre på Nome Asylmottak (Redet).

Stimuleringsmidler

Av 12,5 millioner delt ut av Sparebankstiftelsen DNB for inkluderende kulturskoler og fordypningstiltak er det kun to søkere fra Vestfold og Telemark fylke som mottar tilskudd:

Nome kulturskole har, sammen med Midt-Telemark kommune, søkt stimuleringsmidler og fått tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB for et felles talentfordypningsprogram innen visuell kunst: , på 255 000 kroner.

Nome kulturskole har, sammen med Grenlandsregionen, søkt stimuleringsmidler og fått tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB for et felles talentfordypningsprogram innen dans og musikk: Samordnet og inkluderende fordypningsprogram i Grenlandsregionen (SIFIG) på 550 000 kroner

I tillegg har det kommunale, treårige prosjektet «Sterke røtter, gode minner og nysgjerrige ungdomsføtter», fått 979 000 kroner i tilskudd fra barne, ungdoms og familiedepartementet for utjevning av sosiale forskjeller, inkludering og fremming av den gode oppveksten i Nome.