(Kragerø Blad Vestmar)

Tirsdag 12. januar stod et innlegg i KV: «La oss beholde naturopplevelsen på den nye stien rundt Kalstadtjenna»

Vedkommende som representerer partiet Venstre sier at; «vi vil bevare den gode følelsen av å gå på en natursti rundt Kalstadtjenna, og vi vil ta vare på de stille stiene slik at vi kan høre lyden av fugler og dyr rundt oss, istedenfor grus».

Råd for personer med funksjonsnedsettelse er enige om at stien rundt Kalstadtjenna skal være naturopplevelse, men da for alle.

18. januar 2021 hadde Råd for personer med funksjonsnedsettelse møte og tok opp denne saken. Stien rund Kalstadtjenna må ha et dekke som tilfredsstiller alle brukere, trimmere, gående, brukere av gåstol, rullestolbrukere og andre. Derfor ønsker Rådet at stien skal være tilgjengelig for alle og at kommunen prosjekterer et fast dekke som kan gi alle den gode følelsen av å ferdes på naturstien. Det fins andre material en grus som tilfredsstiller krav om natursti, stillhet og fast dekke.

Ann Judith Sommerseth Landvik
leder av rådet