Tildeles prikker for brudd på alkoholloven

Skien kommune mistet tålmodigheten med bevillingshaveren, som får to skjenkeprikker.