Som lauv er du og eg, las skodespelar Hildegun Riise til ein fullsett og lydhør sal.


Vil du gje meg handa ved månens skin,

Lauv du er –

Under open himmel. Over open avgrunn.


Som lauv

er du og eg.

Fort skjelvande,

og fort borte.

Kom –

Eitt av ordkunstnaren Tarjei Vesaas mest kjende dikt, “Innbying”. I år blir Tarjei Vesaas sitt 125-årsjubileum markera mange stader i landet. I helga var det heimkommunen og Vinjesenteret sin tur.

Den nynorske litteraturfestivalen, som blir arrangert i den vesle grenda Vinje, har eksistert i mange år. I år stod mange kjende namn på programmet, mellom andre Frode Grytten, som truleg var hovudtrekkplasteret på fredagen med to innslag. Fyrst i samtale med arenaleiar Petra Helgesen og seinare på kvelden Frode Grytten Beat Band, ei musikalsk oppleving som kombinerar litteratur og poesi.

Laurdagen heldt fram med debutantprisvinnar Kristin Vego, høgtlesing av Vesaas-tekstar ved Hildegun Riise og Olav Vesaas, i tillegg til foredrag og samtalar rundt tema som gjeld publisering av Vesaas sine bøker ute i verda.

Evig aktuell

- Professor Jørgen Magnus Sejersted var inne på det på fredag, at det er noko evig aktuelt over Vesaas, seier arenaleiar Petra Helgesen, då me møter henne laurdag føremiddag.

- At det me opplever nå med klimakrisa og krig skaper mykje uro. Det er det vonde i menneske, at me er på veg mot ein undergang. Det mørke i tekstane til Vesaas kan me kjenne att i den verda me lever i nå.

- Men det er håp under den mørke undertonen. Det er det me treng. Relasjonar og kjærleik som det er verdt å ta vare på midt oppi alt det andre, seier Helgesen.

Ho peikar på Tarjei Vesaas som ein forfattar som skriv om eksistensielle tema. For eksempel i boka Fuglane, der den hjelpelause Mattis Tust formulerar dei djupaste livsspørsmål. - Kvifor er det slik det er, spør han.

- Spørsmåla Vesaas stiller er slik at du aldri blir lei, seier Helgesen.

Kvile i bobla

Ute i sola sit Helle Riis, Agnetha Thormodsdatter og Irene Kalleberg frå Skien og Siljan og inntar lunsjen. Dei har festivalpass og er strålande fornøgde.

- Eg har tenkt på dette i mange år, men det er først nå som pensjonist at eg har klart å få det til. Eg er kjempefornøgd, seier Irene Kalleberg.

Dei to andre kjem frå Litteraturhuset i Skien og har bare lovord å seie om festivalen i fjellbygda.

- Det er så flott arrangert, med gode forfattarar, god lyd, godt lys, gode tema. Eg vil helst bare sitte i den bobla som er etter ein programpost og kvile, seier Helle Riis.

Litteraturfestivalen varer i tre dagar. Laurdag kveld blei Storegutprisen delt ut, i år til Guri Vesaas, dottera til Haldis og Tarjei Vesaas. Prisen delast ut til kandidatar som brukar eit levande og godt nynorsk i sitt arbeid. Guri Vesaas har mellom anna arbeidd som forlagsredaktør i Samlaget, med hovudansvar for barnebokavdelinga.