Prisen ble kjent tidligere i sommer på verdens miljødag, og den har blitt en tradisjon. Hvert år i 15 år har Vestfold Venstre og Telemark Venstre (nå Vestfold og Telemark Venstre) foretatt tildeling av «Årets miljøpris».

En helt klar finalekandidat

Tildeling skjer etter innkomne forslag fra forskjellige hold. Prisen består av et kunstverk og diplom og deles ut ved en høytidelighet.

Juryen mente at i år var det en helt klar finalekandidat som skilte seg ut til å være vinner av prisen, og det er Telemarksreaktoren, der to organisasjoner har tydeligst markert seg, Telemark Technologies og Nome videregående skole, avdeling Søve. Prisen går til daglig leder Torgeir Straand og rektor Arne Grave.

– Det er alltid hyggelig med priser og bli satt pris på, sier Grave til TA. Dette er den første miljøprisen avdelingen på Søve noen gang har fått.

– Søve har alltid vært flinke til å ligge i front. Det er en morsom posisjon som vi ønsker å ta tilbake, vi søker innovasjon og utvikling. Det er der vi skal være, sier Arne Grave.

Hyggelig å dele prisen

Nøyaktig dato er foreløpig ikke satt, utover 27.–28 august og stedet er Sandefjord.

– Det skal være en todagers samling. Jeg regner med at vi får et mer nøyaktig tidspunkt etter hvert, sier rektoren.

Han synes det er hyggelig å dele prisen.

– Det har vært et samspill med Telemark Teknologies, og det er hyggelig at vi får prisen sammen, mener han.

Reduserte utslipp

Telemarksreaktoren kan monteres i alle fjøs, og gjør kumøkk om til gass som fører til oppvarming, og gjødsel som kan spres ut igjen på jorda. Dette vil både føre til reduserte utslipp og reduserte kostnader.

Eller som Torgeir Straand sier det:

– Anlegget produserer energi, og det gir en veldig god nitrogengjødsel og du tar ut klimagassen metan. Det er et veldig fint kinderegg.

Straand spår at Telemarksreaktoren snart blir allemannseie.

Begrunnelsen

Dette er begrunnelsen for miljøprisen:

«Nome videregående skole, avdeling Søve har med sitt mangeårige arbeid for tilrettelegging og utvikling av bioenergi-løsninger i samarbeid med Telemark Technologies AS, utviklet bærekraftige biogassreaktorer som er egnet som gårdsanlegg i Norge. Løsningen bidrar til reduksjon av klimagassutslipp fra det øyeblikk den blir tatt i bruk. Systemet er sirkulært ved at det leverer både energi og naturlige jordforbedrings-produkter av husdyrgjødsel og annet organisk avfall. Løsningen kan bidra sterkt til å gjøre vårt tradisjonelle landbruk klima-positive.»

Dette er et langvarig prosjekt der Nome videregående skole, avdeling Søve, har samarbeidet med nå avdøde professor Rune Bakke i nær 20 år om utvikling av en småskala bioreaktor.

Telemarksreaktorer er nå i drift ved Nome videregående skole, Tvedestrand videregående skole og Kleiva videregående skole på Sortland.

«Løsningen er slik den foreligger et eksempel på lokal, bærekraftig tilnærming på veien mot å løse klimautfordringene vi står ovenfor der de oppstår. Løsningen passer derfor godt i småskalalandbruk som er typisk i Norge», lyder det videre i begrunnelsen.

Tidligere miljøvernminister Ola Elvestuen vil foreta den formelle overrekkelsen i et større arrangement med tema «Klima og energi».