TA er for alle og vi er stolte over å også kunne tilby noe til kirkefolket.
I den krisetiden vi nå oppplever, må vi prøve å ivareta vår historie og landets tradisjoner på best mulig måte.
I dagens gudstjeneste får vi både preludium og bønn. Silje synger solo. Tamara leser fra skriften. Og vi får et intervju som Terje prest gjør med Per Ludvig Gusfre, populært kalt "Pellik" lokalt.
Siden får vil Franz av Assisi's bønn, velsignelse og postludium.
Også langfredag, 1. og 2. påskedag vil TA på nett kunne tilby korte gudstjenester fra den fine kirken ute ved havgapet, i Langesund.