Vedtakene om å legge ned skolene ble fattet på denne måten:

Forslaget fra Jan Erik Lunde om å bevare dagens skolestruktur nedstemt mot åtte stemmer.

Forslag om å opprettholde Hovet skole nedstemt mot 12 stemmer. Skolen blir nedlagt og elevene overføres til Stridsklev.

Forslag om å bevare Sandøya skole nedstemt mot 16 stemmer. Elevene overføres til Brevik.

Forslag om å legge ned Bjørkedal skole vedtatt mot 9 stemmer. Elevene overføres til Tveten skole.

Forslag om å bevare Bergsbygda som 1-4 skole nedstemt mot 15 stemmer. Skolen legges ned og elevene overføres til Tveten skole.

Forslag om å legge ned Brevik ungdomsskole vedtatt mot 18 stemmer. Elevene overføres til Heistad ungdomsskole.

SLIK VAR DEBATTEN

Her finner du et utdrag av hva som skjedde da bystyret behandlet skolestruktursaken. Debatten startet med at Per Anders Oksum fra Ap kom med et noe overraskende utsettelsesforslag.

- Jeg har til hensikt å fremme et utsettelsesforslag. Det er knyttet stor usikkerhet til tallene fra rådmannen. Det kan medføre at vi i Porsgrunn får en mer fastlåst skolestruktur enn det vi har tenkt, sier Oksum

BARE EN PROSENT

- Vi kan ende ut med, med dagens forslag, at besparelsen på å legge ned bygdeskolene på litt over 2 millioner kroner. Det utgjør litt over en prosent av det totale skolebudsjettet for kommunen. Dette gir for meg et helt annet beslutningsgrunnlag, sier han.

Også Arne Sandum fra SV fremmet utsettelsesforslag. På vegne av SV, Sp, Rødt og Bylista. Utsettelsesforslag kom nå også fra Jan Erik Lunde fra Fremskrittspartiet.

- Før det fattes endelig vedtak om eventuell nedleggelse av skoler, utarbeides et dokument som i vid forstand ser på konsekvensene for de berørte lokalsamfunn, sa Lunde.

BLE NEDSTEMT

- Fått tre relativt likelydende utsettelsesforslag. Representanten Oksum kommer med usikkerhet rundt tallmaterialet. Det overrasker meg stort at han ikke kommer med dette før nå. Arbeiderpartiets gruppeleder Ole Henrik Lia gikk i mot sitt eget bystyremedlem.

- Vi kan ikke gå for en utsettelse av saken med denne begrunnelsen sa Lia på vegne av sitt parti.

- De som ønsker å utsette saken viser det ved tegn nå. Ordfører Øystein Beyer har gått til avstetmning om utsettelse av forslaget.

Utsettelsesforslaget fikk 16 stemmer og har dermed falt. Bystyret fortsetter behandlingen av skolestruktursaken.

EN SPESIELL SAK

- Dette er en spesiell sak. Det finnes ingen annen velferdsinstitusjon som så mange har et forhold til. Den er elsket og hatet. Engasjement er et nøkkelord. Det har vi sett ikke minst på utsiden her i dag, sier Christian Tynning Bjørnøy. Men jeg har full forståelse for at folk er uenige i den konklusjonen vi har havnet ned på som politikere, sier han.

- Vi må rette et blikk og følge med på hva som skjer med de områdene der vi legger ned skoler i tiden etter at nedleggelser er faktum. Dette har formannskapet et spesielt ansvar for.

Tynning Bjørnøy fremmet forslaget fra formannskapet om å legge ned de fem skolene, Bergsbygda, Bjørkedalen, Hovet, Sandøya og ungdomsskolen i Brevik.

- Dette er den tøffeste saken jeg har vært med på i mitt politiske liv, sier Tove Korsrud fra Frp. - Vi blir beskyldt for ikke å ha satt oss inn i saken. Dette er ikke riktig, sier Korsrud.

MANGE USIKRE FAKTORER

- Jeg er ikke sikker på om de valgene vi tar er de rette. Det er mange usikre faktorer i denne saken. Dette har vært en tøff sak og jeg har ofte følt meg helt alene, sier Kristin Clemmensen fra Venstre.

- Det er ikke en krone å spare på å legge ned ungdomsskolen i Brevik. Hva i all verden er dette her? - Det eneste jeg har funnet at denne skolen mangler er en spansklærer. Jeg finner ikke andre enn ukloke svar i forhold til nedleggelsen av denne skolen, sa Kristin Clemmensen. Hun går inn for å beholde denne skolen, samt Hovet skole. Clemmensen vil også ha en 1-4 skole i Bergsbygda.

- Jeg tror vi skal legge oss på minnet fra representantene fra bygdene forteller oss. Det er deres bilde av hverdaen, sier Arne Sandum fra SV. - Så fort disse utkantene skal betale eiendomsskatt så mister de det eneste tilbudet de har igjen i bygda, sier han.

- Bjørnø Tynning er pedagog. Men spørsmålet er om han var til stede i alle timene, med all respekt, sa Sandum med henvisning til innlegget til Christian Bjørnøy Tynning tidligere.

- VI HAR BRUKT HODET

- Vi har brukt hodet og hjertet. Det er på det grunnlaget vi har tatt de standpunkt som KrF har gjort i denne saken, sa Øyvind Dahl fra KrF.

- Skulle jeg tatt disse beslutningene som lærer hadde det vel blitt noen andre forslag. Men disse skal jeg ta som politiker, sier han.

- Jeg føler at det er lagt veldig liten vekt på det som har skjedd ute i lokalmiljøene, sier Tore Buer fra Senterpartiet. - Forslaget vil gi innsparinger, vi vet bare ikke hvor mye. Men hvor mye blir det hvis folk flytter ut av kommunen, sier han.

FLERTALL FOR ENDRINGER

- Det var et stort flertall i Bystyret for å se på skolestrukturen. Det var enighet om at vi skulle spare syv millioner kroner, sier gruppeleder for Frp, Thorleif Vikre.

- Hvis vi ikke gjør dette så gjør ikke bystyret jobben sin. Vi kan velge å si at vi ikke vil endre på skolestruktur. Men konsekvensen av å ikke kutte utgiftene våre kan medføre at fylkesmannen overtar å gjør jobben for oss, sier Vikre

- Kan velge om vi vil kutte for syke og pleietrengende eller om vi skal kutte for de friske og raske, fortsetter han. Men vi skal også gjøre kutt for de syke. Blant annet med nedleggelse av legevakta og redusere antallet sykehjemsplasser. Bare for helse og omsorgssektoren skal vi kutte budsjettet med 11 millioner kroner for neste år.

- Jeg skal innrømme at det hadde vært veldig behagelig å sagt at vi ikke gjør endringer. Vi har foreslått andre endringer og innsparinger tidligere. De slagene tapte vi. Det kunne gitt mer til skole. Men forslaget kommer tilbake, sier han.

- Registrerer at det fortsatt er partier som er i mot å kutte i skolestruktur men som fortsatt er for å bygge kulturhus med de økte utgifter det vil medføre.

VIL HA UTBYGGING

- Hvis vi åpner igjen for utbygging i Bergsbygda så skal jeg stille meg først i køen for å bygge ny skole. Men så lenge vi ikke får med oss et flertall for å bygge ut i dette området, så blir dette vanskelig. Vi har hatt en lang debatt i Frp og kommet til at forslaget fra formannskapet er et godt forslag.

- Tar konklusjonen med en gang. Rødt i Porsgrunn er i mot å legge ned skolene. Det sier Stein Roger Bjerkely fra Rødt.

- Det er litt rart at de partiene som var mest hissige for å redusere på eiendomsskatten, er de som nå ivrer for å legge ned skoler. Jeg regner heller ikke med at det kommer bystyrerepresentanter i etterkant av dette møtet å sutrer over at de måtte stemme mot sin overbevisning på grunn av partipisk. Det har skjedd før, det bør ikke komme nå, sier Bjerkely.

SOM DET PLEIER

- Dette har blitt en debatt som forventet og som det pleier. Et følelsesmessig innlegg fra Venstre og Frp som prøver å dreie det til en annen politisk debatt, sier Tor Kåsa fra Høyre.

- Dette er en vanskelig sak, også for oss i Høyre. Vi må ta noe som er tungt for det enkelte individ i det enkelte lokalsamfunn. Kommet til at vi må gjøre det og vi må gjøre det nå, koordinert. Også fordi det skal bygges nytt mange steder. - Hører ingen lyd fra fagforeningen. Litt merkelig, men det er nok fordi de ser at dette er riktig, sier Kåsa.

Bystyret tar nå pause fram til klokken 19.00.

- Skal ikke gjennta alt som har blitt sagt før. Vi må tenke på skolens betydning i lokalsamfunnet. Jeg er lei meg for at vi må legge ned skoler. Jeg synes synd på politikerne her, sier Jan Erik Lunde fra Frp.

- Skulle vi slippe å gjøre noe med skolestrukturen må vi kutte på barn og ungdomssektoren med fire til fem prosent i året framover. Da vil jeg heller gjøre noe med skolestrukturen, sier Irene Haukedal, Ap.

- Vi viste at denne dagen ville komme da vi ba om en sak om skolestruktur. Vi viste også at vi kom til å skuffe mange, sier hun. - Når noen påstår at jeg setter min politiske karriære foran min datters beste blir jeg skuffet. Det er helt feil, sier hun og henviser til henvendelser hun har fått under arbeidet med skolestrukturen.

VIL BEHOLDE DAGENS

- Kan bli mer kostbart for Porsgrunn kommune å legge ned enn å opprettholde. Dette handler også om verdivalg, ikke bare økonomi, sier Terje Stubb-Olsen fra Bylista. Bylista går i mot nedleggelser av skolene.

- Vi støtter forslaget fra Jan Erik Lunde, Frp om å opprettholde dagens skolestruktur, sier Stubb-Olsen.

- Vi ønsker ikke å legge ned skoler, sier Gro Lorentzen fra SV. Vi var enige i å se på skolestrukturen, men vi var i mot å redusere antall skoleanlegg, sier hun.

IKKE UTEN FEILSKJÆR

- Jeg har bodd her i 15 år og har aldri møtt noen enkeltsak som har engasjert folk mer enn denne. Det har vært sagt at det har vært en god prosess. Men helt uten feilskjær har den ikke vært, sier hun.

- Kritikk mot at sentrale politikere ikke har deltatt i diskusjon. Man har villet høre, men har ikke villet si noe om egne meninger eller gå inn i diskusjoner med lokalbefolkningen, sier Lorentzen.

Det forventes at bystyret vil foreta avstemning om skolestrukturen rundt klokken 20.00, kanskje noe før.

- Hvordan skal vi få noen til å flytte til Porsgrunn når vi legger ned skoler i områder der folk ønsker å flytte til, sier Bjørn Erik Kristiansen fra Venstre. Bergsbyga er indrefileten i Porsgrunn. Så jeg vil innstendig be folk om å stemme for å opprettholde Bergsbygda skole, sier Kristiansen.

- Mulig at jeg har større hjerte eller hjerne. Men jeg vil bevare en del av småskolene, sier varaordfører Siren Johnsen fra Venstre.

De to siste på talerlisten før bystyret går til avstemning er Bjørg Kongsgård fra KrF og Ole Henrik Lia, gruppeleder for Ap.

- Det er et ord jeg har savnet i denne debatten og det er forebygging, sier Bjørn Kongsgård, KrF. Jeg synes det er et viktig moment å ta med seg.

- Jeg vet, jeg håper ikke men tror dessverre, at flere vil stemme mot egen overbevisning i kveld. Det synes jeg er trist, for vi må respektere de som har valgt oss. La oss vise handling og la oss respektere velgerne våre, sa Kongsgård.

UTIDIG PÅSTAND

- Det har kommet påstander om skjulte agendaer. Det vil jeg avvise. Det er ikke riktig og det er utidig å komme med slike påstander, sier Ole Henrik Lia, gruppeleder av Ap. Det å bli hørt er ikke det samme som å få det som man vil, det trodde jeg SV viste. At vi ikke har hatt en ryddig prosess er en påstand som jeg vil påstå er tøv, sier Lia.

Debatten er nå avsluttet og bystyret skal gå til avstemning.

Forslag fra Jan Erik Lunde om å bevare dagens skolestruktur ansees av ordfører for å være mest ytterliggående og vil bli tatt opp til avstemning først.

Forslag om å gjøre Bergsbygda om til en 1-4 skole vil deretter bli tatt opp til avstemning.

Så vil bystyret stemme om å opprettholde ungdomsskoletrinnet ved Brevik ungdomsskole.

Så vil forslag om å opprettholde Hovet skole bli tatt opp til avstemning.

Det vil også bli stemt over tilleggsforslag som ikke har konsekvens for skolestrukturen å gjøre, men som er tilleggsforslag til den videre prosessen.