Det er sparebankstiftelsen DnB som gir pengene til prosjektet, et prosjekt som allerede er godt i gang. Bakgrunnen for prosjektet er en idé om å bruke kunst, arkitektur og lys for å framheve landskapet langs kanalen.

– Regionalparken, har som formål å gjøre stedene langs Telemarkskanalen attraktive som reisemål, bosted og næringsliv, forteller daglig leder Pål Kleffelgård, som legger til at de er utrolig glade for pengene som når skal gå til å utvikle ideen videre. Han er opptatt av at installasjonene ikke bare skal være kunstverk plantet i landskapet men at de skal ha lokal forankring og tilhørighet.

Prosjektgruppen har blinket ut det de kaller for «attraksjonsklynger» i de seks kanalkommunene, der det planlegges ett verk eller installasjon. Disse skal fortelle om det særegne på hvert sted, og sammen skal disse fortellingene bindes sammen til en enhetlig fortelling om Telemarkskanalen.

Seks punkter

Analysen av de seks stedene som skal være med i prosjektet er gjort sammen med kommunene og private aktører på stedet.

– Alle disse stedene har vokst fram på grunn av vannveien, forteller Gunn Marit Christenson ved Feste landskapsarkitekter.

– Kanalen har formet stedene og gitt de karakter. Det var her Telemark møtte resten av verden.

Ifølge Christenson har de forskjellige stedene lokale spesialiteter som vil bli brukt i installasjonene. Prosjektgruppene for hvert sted er også tverrfaglig sammensatt av kunstnere, arkitekter og lyssettere.

– I Skien vil vi ønske velkommen. Det er ofte her de besøkende møter kanalen. I Sauherad ønsker de fokus på fruktlandskapet og det planlegges en sykkelsti med flere stoppunkt gjennom dette landskapet. På Notodden ønsker man å utvikle Jernverkstomta med en park og kanalpadling. På Ulefoss er det møtet mellom overklasse og underklasse – eierne og arbeiderne, som kan bli tema, mens i Kviteseid er det biologisk mangfold som skal vises med en flytende fiskeplass i Sundkilen. Prosjektet skal avsluttes med en sauna for fjellvandrere på Dalen.

Christenson er rask med å understreke at dette foreløpig er ideer på skissestadiet som det nå vil jobbes videre med.

Hele prosjektet er beregnet ferdig i løpet av en treårsperiode og vil koste rundt 30 millioner kroner.