Telemarksby skal lyses opp – utlyser konkurranse

TINN: 16. juni er satt som frist for å komme med anbud på Rjukans nye belysning.