Alle tog vil stå stille i én time onsdag neste uke som følge av at LO, YS og Unio streiker mot regjeringens forslag til endring i arbeidsmiljøloven.

All togtrafikk stoppes mellom klokken 15 og 16, melder NSB. Tog som kjører i dette tidsrommet, vil stanse og vente til streiken avsluttes klokken 16.

Kunder som har kjøpt billetter til disse togene, og som ikke ønsker å benytte billettene, kan få disse refundert eller endret til en annen avgang ved å kontakte NSB. Enkelte tog vil også bli innstilt før streiken starter, og det vil heller ikke bli kjørt alternativ transport.

LO, YS og Unio holder flere markeringer i storbyene onsdag 28. januar.

Organisasjonene har gått hardt ut mot regjeringens forslag til endring i arbeidsmiljøloven, som blant annet åpner opp for økt bruk av midlertidige stillinger. (ANB-NTB)