Ber om granskning

URO PÅ JOBBEN: Skien tannklinikk er en av de 15 klinikkene til Tannhelsetjenesten i Telemark, hvor det i lengre tid har vært uro. Bakgrunnen skal være at flere ansatte føler seg mobbet av fylkestannlegen. I fjor sommer varslet de ansatte bedriftshelsetjenesten om saken og i september i fjor varslet de fylkesrådmannen.

URO PÅ JOBBEN: Skien tannklinikk er en av de 15 klinikkene til Tannhelsetjenesten i Telemark, hvor det i lengre tid har vært uro. Bakgrunnen skal være at flere ansatte føler seg mobbet av fylkestannlegen. I fjor sommer varslet de ansatte bedriftshelsetjenesten om saken og i september i fjor varslet de fylkesrådmannen. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

SKIEN: Flere tannleger i tannhelsetjenesten i Telemark fylkeskommune føler seg mobbet og trakassert av fylkestannlegen. De har bedt bedriftshelsetjenesten om å foreta ei granskning av personalpolitikken, og de får advokathjelp betalt av eget forbund.

DEL

Det var i fjor sommer at hovedtillitsvalgt, hovedverneombudet og verneombudet i tannhelsetjenesten i Telemark i Skien sendte et varsel til bedriftshelsetjenesten. I varselet fremmes det alvorlige påstander mot fylkestannlege Turid Kristoffersen og enkelte i hennes lederteam.

– IRETTESETTELSER

Blant de som føler seg direkte mobbet og trakassert så skal det være både tannleger og ansatte i andre stillinger. Noen av de ansatte som føler seg mobbet skal ha lang fartstid både i faget og i tannehelsetjenesten i Telemark.

Etter hva TA erfarer opplever flere at de er «innkalt på teppet» til fylkestannlegen for nærmest bagatellmessige ting. De hevder at de har blitt innkalt til slike møter på svært kort varsel, og mener videre at de har fått skriftlige irettesettelser eller advarsler som de ikke har hatt muligheten til å forsvare seg mot. Innkalling til slike møter har blant annet skjedd så raskt at de det gjelder ikke har fått anledning til å ha med seg en tillitsvalgt på møtet.

I varselet til bedriftshelsetjenesten heter det blant annet at det foregår «systematisk mobbing, trakassering av enkelte medarbeidere». Det hevdes i varselet at en ansatt i ei bestemt stilling ble mobbet ut og at lønnsmidler brukes som «pisk og gulrot». Det hevdes at det er forskjellsbehandling med hensyn til permisjon med lønn for kurs og etterutdanning.

– PROVOKASJONER

– Arbeidsmiljøet i tannhelsetjenesten er preget av provokasjoner, overvåkning, trusler, frykt og splitte og hersk kultur, heter det i varselet.

I varselet stiller de ansatte også spørsmål ved CV-en og kompetansen som Turid Kristoffersen oppga da hun søkte jobben som fylkestannlege for rundt tre år siden. I varselet heter det at de mistenker at det ble gitt uriktig informasjon i forbindelse med dette, og de ønsker at dette undersøkes, og at Kristoffersen bes dokumentere dette.

Varselet er sendt fra en hovedtillitsvalgt, hovedverneombud og verneombud. Det har ikke lyktes TA å få en kommentar fra noen av disse tre. En kopi av varselet til bedriftshelsetjenesten ble sendt til fylkesrådmannen, personal- og organisasjonssjefen i Telemark fylkeskommune, hovedverneombudet og en advokat i Den norske tannlegeforening (NTF).

TIL FYLKESMANNEN

NTF er også kontaktet og orientert om saken. To lokale advokater er hyret inn for å bistå en håndfull NTF-medlemmer i saken, og advokatregninga betales av NTF.

Advokat Ann-Karin H. Bjørbæk fra Bjørbæk Advokatene på Ulefoss bistår tannlegene. Etter hva TA erfarer så sendte hun sent i september i fjor et brev til fylkesrådmannen, hvor de alvorlige påstandene om fylkestannlegens lederstil blir gjentatt.

Fylkestannlegen sitter forøvrig i fylkesrådmannens ledergruppe.

I brevet skriver Bjørbæk blant annet at hennes klienter mener at fylkestannlegen med sin lederstil har vist en uakseptabel framferd, som bryter både med Telemark fylkeskommunes personalpolitikk og Arbeidsmiljøloven. Det heter videre at de ansatte mistenker at tilrettevisninger og advarsler er gitt for at de skal danne et legitimt grunnlag for oppsigelser senere.

Det hevdes i varselet at det er kommet «ydmykende ytringer til medarbeidere i offentlighet». I tillegg skriver Bjørbæk at det i løpet av de siste to og et halvt år har skjedd svært mye overfor et stort antall personer.

– Arbeidsforholdene er nå så ille at flere vurderer å slutte. Det bes om at arbeidsgiver nå tar dette varselet på alvor. Dersom det er ønskelig med et møte, stiller vi gjerne opp på det, skriver Bjørbæk i brevet.

– REDDE FOR JOBBEN

Foruten tannleger så skal det også være ansatte i andre stillingsfunksjoner ved tannklinikkene som føler seg mobbet. Flere av dem det gjelder skal være godt voksne og erfarne ansatte, mens de yngre tannlegene «går stille i dørene».

– Folk er redde for jobbene sine, sier en anonym kilde til TA.

Selv om det nå er gått over et halvt år siden det første interne varselet ble sendt til bedriftshelsetjenesten, så er det etter hva TA erfarer fortsatt stor frustrasjon blant flere ansatte i tannhelsetjenesten i Telemark.

Mye av frustrasjonen skal bunne i at det tilsynelatende har skjedd svært lite siden de første gang varslet om saken i fjor sommer, og deretter varslet fylkesrådmannen i slutten av september i fjor.

– Det har vært flere møter om saken, men det skjer ingenting, sier en anonym kilde.

– VI HAR VÆRT I EN KREVENDE OMSTILLING

– Det er nok riktig at det er en del misnøye hos noen ansatte. Det tar vi på høyeste alvor og vi jobber med saken, sier fylkestannlege Turid Kristoffersen.

Fylkestannlege Turid Kristoffersen sier at tannhelsetjenesten i Telemark har vært gjennom en krevende omstillingsprosess.

Samtidig gjør hun det klart at hun i høyeste grad bryr seg om at de ansatte skal ha det bra på jobb.

– POSITIV UTVIKLING

– Det er klart at det er legitimt å mene hva man vil om sin leder, og et godt arbeidsmiljø er ei forutsetning for at vi skal kunne fungere godt og gi gode tannhelsetjenester. Vi har gjennomgått en omfattende omstillingsprosess som har vært krevende og utfordrende for alle. Men det vi vet er at denne endringsprosessen har vært veldig positiv for oss når det gjelder faglig utvikling, kompetanseheving og mer effektiv drift på tannklinikkene, sier Kristoffersen.

Hun sier at tannhelsetjenesten i Telemark både har fått et bedre økonomisk resultat og jevnt over mer fornøyde medarbeidere. Fylkestannlegen understreker også at de aller fleste ansatte trives på jobben.

– LAVT SYKEFRAVÆR

– Tannhelsetjenesten i Telemark gikk tidligere med underskudd, nå har vi klart å snu dette til et overskudd. Så har det vært en stor medarbeiderundersøkelse for 2015, som egentlig ble utført i oktober 2014, og den viser at resultatene for tannhelsetjenesten er blitt bedre enn de var i 2011, og vi ligger nå på nivå med Telemark fylkeskommune som helhet. Så de aller, aller fleste trives, og vi har heller aldri hatt så lavt sykefravær, sier Kristoffersen, som understreker at hun er opptatt av at medarbeiderne trives.

– Jeg bryr meg veldig om at alle skal ha det bra på jobb, sier Kristoffersen.

– I et internt varsel skal hovedtillitsvalgt, hovedverneombud og verneombud også sette spørsmålstegn rundt din CV eller rundt noe av det du har oppgitt som kompetanse?

– Min umiddelbare kommentar til dette, er at da jeg ble ansatt som fylkestannlege for tre år siden, ble min bakgrunn sjekket grundig, slik man alltid gjør ved ansettelser i fylkeskommunen, sier Kristoffersen.

– INGEN KOMMENTAR

Det er ganske nøyaktig tre år siden hun ble ansatt som fylkestannlege. Kristoffersen er for øvrig også den eneste som ønsker å uttale seg til media om denne saken.

Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen og personal- og organisasjonssjef Terje Hærås i Telemark fylkeskommune ga for noen uker siden inntrykk av at de ikke kjente til at det var noen uro blant de ansatte i tannhelsetjenesten i Telemark, på forespørsel fra TA. Denne uka henviste fylkesrådmann Evy-Anni Evensen til Terje Hærås i saken. Hærås sier at han ikke kommenterer personalsaker i media.

SVARER IKKE

TA har også forsøkt å få kontakt med de ansatte i tillitsmannsapparatet i tannhelsetjenesten, som sendte det første interne varselet til bedriftshelsetjenesten. Men det har ikke lyktes å få noen av disse i tale.

Advokat Ann-Karin H. Bjørbæk, som sendte varselet til fylkesrådmannen, på vegne av de medlemmene i Den norske tannlegeforening som hun bistår, ønsker heller ikke å kommentere saken.

RUNDT 130 ANSATTE

Tannhelsetjenesten i Telemark har rundt 130 ansatte fordelt på 15 offentlige tannklinikker rundt omkring i fylket.

Ifølge hjemmesiden til Telemark fylkeskommune ligger klinikkene i Skien, Drangedal, Edland, Kragerø, Bø (Midt-Telemark tannklinikk), Notodden, Porsgrunn, Vinje, Rjukan, Seljord, Siljan, Stathelle, Treungen og Ulefoss.

Tannhelsetjenesten i Telemark har også en spesialisttannklinikk (Skien), en sykehusklinikk med narkosebehandling og en fengselsklinikk.

Artikkeltags