Bibelopplesningen startet torsdag morgen, og er ikke ferdig før om 80 timer.

Det er Normisjon region Telemark som står bak initativet.

Lesingen vil pågå døgnet rundt, og totalt er det beregnet at rundt 160 personer vil delta i selve tekstlesningen.

Blant disse 160 finner vi blant annet TAs redaktør Ove Mellingen. Vardens redaktør Tom Erik Thorsen, Odd-spiller Steffen Hagen, stortingsrepresentant Terje Lien Aasland og ordfører i Skien Hedda Foss Five.

Bibelen er på ca. 1400 sider, har 1346 kapitler, 35690 vers, ca. 740 000 ord og ca. 3 millioner bokstaver. Mange steder, i kirker og i media, har det blitt arrangert sammenhengende høytlesning av Bibelen som helhet. Slik høytlesning tar ca. 80 timer. Å lese den stille tar ca. 50 timer. (kilde: bibel.no)