- Flertall ønsker snøscooterløyper

Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Et klart flertall av befolkningen i alle landsdeler ønsker snøscooterløyper. Det viser en fersk undersøkelse utført av Ipsos MMI. For Telemarks vedkommende skal 45 prosent være for, mens 34 prosent er imot.

DEL

Det er ikke brutt ned egne tall for Telemark og fylket hører derfor inn under området Østlandet utenom Oslo.

- Vi ser at områdene hvor det er mye bruk av snøscooter i dag er også de områdene hvor man er mest positive til slike løyper, sier Erik Kirkvold i Snøscooterklubbenes Fellesråd.

Han viser til Vinje som har hatt slike løyper siden 2002.

- Vi ser jo at nabokommunene til Vinje også ønsker ordningen velkommen fordi det fungerer. Konfliktsnivået dempes og antallet ulykker går ned fordi sikkerheten blir høyere, hevder Kirkvold. Han viser til at også DNT i Vinje er positive til ordningen.

Oslo mot resten av landet

- Dette bekrefter det vi har hevdet. Over hele landet ønsker befolkningen at de lokalt folkevalgte selv skal få bestemme om det skal bli løyper og hvor disse skal ligge. Den eneste delen av landet med et flertall imot er i Oslo, hvor statsstøttede organisasjoner som ikke ønsker forslaget velkommen har tilholdssted. Men vi registrerer bare et knapt flertall i hovedstaden, med 38 mot og 34 for, sier Arve Lønnum i Snøscooterimportørenes Forening og Erik Kirkvold i Snøscooterklubbenes Fellesråd. Sammen har de bestilt denne undersøkelsen.

Stort flertall blant yngre

- På spørsmål om man er for eller imot at norske kommuner kan legge ut løyper for rekreasjonskjøring med snøscooter, svarer 43 prosent at de er for, 32 prosent at de er mot.

Flertallet som sier ja til etablering av snøscooterløyper er størst blant de yngre.

I gruppen 15-24 år er 11 mot og 54 for. Personer mellom 15 og 60 år er også positive til et slikt rekreasjonstilbud. Bare aldersgruppen over 60 år har flertall mot, med 45 mot og 34 for. Det overrasker heller ikke de to snøscooterorganisasjonene.

- Friluftslivet er i utvikling, på lik linje med resten av samfunnet. Unge mennesker har et åpent sinn og lar seg ikke styre av fordommer som er gått ut på dato, hevder de.

Forsøkte å lure Stortinget

- Undersøkelsen viser at dersom befolkningen blir spurt om det som regjeringen faktisk foreslår, å la kommuner som ønsker det legge ut løyper, så er de for. Den Norske Turistforening (DNT) forsøkte å lure Stortinget til å tro at folket var mot lovforslaget da de presenterte en MMI-undersøkelse der folket var mot.

Men DNT spurte ikke om det lovforslaget faktisk går ut på. De spurte helt generelt om det burde være lov med fornøyelseskjøring i norsk natur. Det er klart de fleste svarer nei da, sier Kirkvold og Lønnum.

- Svaret blir altså et annet når det er spørsmål om mulighet til å lage løyper, påpeker de.

Spørsmålet om snøscooterløyper behandles av Stortinget i disse dager etter at regjeringen har foreslått at det skal bli lovlig for kommunene å legge ut merkede løyper for rekreasjonskjøring.

Stemmer ikke

Friluftspolitisk rådgiver Siri Meland i Norsk Friluftsliv tilbakeviser at de har lurt Storinget ved å presentere en undersøkelse med ledende spørsmål.

Hun forteller at innledende tekst til alle spørsmålene var:

Snøskuterkjøring i naturen er i utgangspunktet ikke tillatt, men dagens regelverk åpner likevel for bruk av snøskuter til en rekke nytteformål, som oppkjøring av løyper, frakt, transport og redningstjeneste mv. Stortinget skal i mai diskutere om kommuner skal kunne etablere snøskuterløyper i naturen til fornøyelseskjøring. Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander?

V4_1.A.1 Snøskuterkjøring bør begrenses til nytte- og næringsformål

V4_1.A.2 Det bør etableres snøscooterløyper i skog- og fjellområder for fornøyelseskjøring

V4_1.A.3 Fornøyelseskjøring på snøscooter bør begrenses til egne motorsportbaner

V4_1.A.4 Det bør monteres fartsperre på snøscootere

Hun understreker samtidig at undersøkelsen er gjennomfør på vegne av Norsk Friluftsliv og ikke DNT.

Artikkeltags