– Det er ikke likegyldig hvem du har med deg, sier sjefen for NITO Takst.

– Har du for eksempel med deg en onkel som er snekker eller maler, kan du stille svakere hvis du senere klager på feil du oppdager. Den som selger boligen vil kunne hevde at onkelen din burde ha oppdaget feilen under visningen, siden han jobber med boliger til daglig. Det sier administrerende direktør Espen Fuglesang i NITO Takst.

Snekkere og malere kan nok sitt fag, men å avdekke feil på denne måten er det ikke sikkert de har så mye erfaring med, påpeker han.

– De vet ikke helt hva de skal se etter, og heller ikke hvor de skal lete, og har en tendens til å fokusere på feil ting. Skal man ha med en fagperson, bør man velge en som har rutiner for hva man skal se etter. Man bør minimum ha med seg en takstmann, altså en som har som sin daglige jobb å se etter klassiske byggefeil.

Fuglesang har vært til stede ved flere rettssaker etter boligkjøp.

– I en sak klagde kjøper over at taket måtte byttes etter at han hadde overtatt boligen. Dette var et gammelt hus der det var helt åpenbart at taket kunne være dårlig. Og siden kjøper hadde hatt med seg en byggentreprenør både på visning og overtakelse, vant han ikke fram i retten. Dette forholdet burde en byggingeniør ha vært oppmerksom på, mente dommeren.

Det samme gjelder fagfolk som kjøper bolig selv.

– De har ofte lite de skulle ha sagt hvis de klager etterpå, med mindre selger holder tilbake opplysninger om feil, sier Fuglesang.

Eiendomsmegler Anders Langtind i Privatmegleren Ullevål i Oslo understreker at selger har plikt til å opplyse om mangler han kjenner til.

– Anslagsvis hvert femte boligkjøp her i landet ender med tvist, og årsaken er som regel at kjøper oppdager feil i etterkant. Hvis kjøper kjenner til feil på forhånd, kan han ta hensyn til det ved budgivningen, og da unngår man krangler etterpå.    

–  Altfor mange har en håndverker i familien, mener han.

– Etter lovens forståelse er en håndverker en som er fagkyndig. Avhendingsloven er klar på at man ikke kan klage på forhold man kjente til. Så loven gir deg nesten bedre rettigheter hvis du kjøper boligen usett enn om du har med deg en fagmann som overser dyre feil, framholder Langtind.

Etter nyttår ble det lansert en mer omfattende Boligsalgsrapport.Det er en mye grundigere gjennomgang av boligens tilstand enn en vanlig boligtakst og koster fra 5.000 kroner og oppover. Slike tilstandsrapporter har vært i bruk flere steder i landet lenge, men for eksempel ikke i landets desidert største boligmarked, Oslo.

Selger er ikke pålagt å legge fram en boligsalgsrapport, men Fuglesang oppfordrer sterkt til det.

– Boligsalgsrapporten etter den nye standarden vil kunne redusere antall tvister etter boligkjøp, fordi kjøper vil ha mye bedre grunnlag for å legge inn et bud som tar høyde for mangler som må rettes opp. Da trenger man heller ikke å ta med onkel snekker på visning lenger, sier Espen Fuglesang.