Det er informasjon som kommer fra Ådne Naper, gruppeleder i SV, Vestfold og Telemark.

Midlene ble bevilget i Fylkestinget: Fem millioner kroner til å styrke arbeidet for å fremme solkraft, eksempelvis solkraft-park.

Vil mer

– Vi ønsker å satse mer på solkraft, og jeg håper å få til et initiativ i samarbeid med kommunene om å tenke litt større, forteller Ådne Naper.

Han opplyser om at Norge de siste fem år har økt produksjonen av solkraft med ti og en halv gang, likevel utgjør den årlige produksjonen ikke mer enn den ved Årlifoss-kraftverket på Notodden.

Vil komme til Norge

– Det er en forventning om at langt mer kraft baserer seg på solenergi, men det er en vekst som ikke kommer av seg selv, initiativ må tas.

– Hva med vindkraft?

– Den er konfliktfylt, det handler om naturinngrep og manglende skatteordninger – blant annet.

Naper trekker fram at Statkraft i fjor kjøpte selskapet Solarcentury og med det 42 solkraft-parker. Foreløpig er det ingen parker av denne typen i Norge, men det vil endre seg når slike ting som rett arealbruk er sikret, beretter SV-politikeren.

Samarbeid og grønne verdier

– Som jeg sa i fylkestinget: Spørsmålet som reiser seg når solkraft blir mer lønnsomt å bygge ut, er om vi denne gangen kan være i forkant av morgendagens konflikter og bidra til at fornybar energi igjen blir en positiv sak, med forankring og gjenklang i befolkningen.

Naper mener det er tre ting vi ikke kan få nok av: Grønne verdier, lokal forankring og samarbeid.