- Telemark bidrar med store skatteinntekter, vi vil ha noe tilbake

HOLD LØFTET: En rekke politikere i Telemark, inkludert Robin Kåss, ber regjeringen stå ved sine løfter når det gjelder regionalisering av fylkesmannsembetene.

HOLD LØFTET: En rekke politikere i Telemark, inkludert Robin Kåss, ber regjeringen stå ved sine løfter når det gjelder regionalisering av fylkesmannsembetene.

Artikkelen er over 2 år gammel

SKIEN: - Alt virker å være i spill når det gjelder Fylkesmannen. Men regjeringen må stå ved sine løfter, sier Robin Kåss. Han vil ikke at Telemark skal bli et "pendlerkontor"

DEL

Budskapet kommer også fram i et brev som er sendt den nye statsråden i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Monica Mæland.

Brevet er undertegnet av fylkesordfører Sven-Tore Løkslid, Gunn Marit Helgesen - fylkesleder Telemark Høyre, Hedda Foss Five - ordfører i Skien, Robin Kåss - ordfører i Porsgrunn, Ole Magnus Stensrud - rådmann i Skien, Erik Næss - varaordfører Skien og Jørn Inge Næss - gruppeleder Skien bystyre.

Rammes hardt

I brevet vises det til tidligere møte og brevveksling med statssekretær Pål Chaffey, i den forbindelse ble det uttrykt bekymring for regionalisering av fylkesmannsembetene i Vestfold og Telemark - og hva konsekvensene ville bli for vårt fylke. Kjerna er: Hvilke avdelinger skal ligge hvor; som det heter i det nye brevet: "Vi ønsker med denne henvendelse å minne statsråden på løftet om å legge den ene av fylkesmannsembetets avdelinger til Telemark."

Det heter videre at hvis alle avdelinger havner i Tønsberg, så vil Grenland og Telemark rammes hardt.

To prinsipper er sentrale: Regional fordeling av arbeidsplasser og nærhet til innbyggere og kommuner skal veie tungt.

Må ryddes opp

- Vi oppfatter at personer knyttet til Fylkesmannen i Vestfold ikke har tatt inn over seg signalene til regjeringen. Det må det ryddes opp i, sier Kåss.

- Grenland og Telemark bidrar med store skatteinntekter, vi vil ha noe tilbake til vårt område, som statlige arbeidsplasser.

Han og de andre viser i brevet til det konkrete utsagnet til Chaffey fra fjoråret: - Vi har samtidig besluttet at ei avdeling skal lokaliseres i Skien.

Kåss er tydelig på det er et fagmiljø som skal ivaretas og at oppsplitting av dette ikke må skje; i tillegg er det vesentlig at en ser på regionen som én enhet, ikke at Tønsberg og distriktet der skal få alt.

- Når den endelige fordeling gjøres, er det en forutsetning for oss at statsråden gjennomfører løftet om en egen avdeling til Telemark.

Artikkeltags