Den 28 år gamle mannen måtte nylig ta turen til Telemark tingrett på Notodden, hvor han erkjente straffskyld både for fyllekjøring og for kjøring uten førerkort.

Det var om kvelden mandag 21. februar i år at 28-åringen ble tatt for fyllekjøring på Rjukan. En blodprøve tatt en snau time etter kjøringa viste at han hadde 1,68 i promille. Etter denne hendelsen fikk han inndratt førerkortet sitt. Men allerede neste morgen var den da førerkortløse 28-åringen ute og kjørte bil i Tinn igjen, og han ble stanset av politiet nok en gang.

Tingrettsdommer Leif Ove Haugen har dømt 28-åringen til 21 dagers ubetinga fengsel, samt idømt ham en bot på 25 000 kroner. Videre er 28-åringen fradømt retten til å føre motorvogn for en periode på to år, med fratrekk av tida som lappen allerede har vært beslaglagt. Når han skal ha lappen tilbake, må han avlegge full ny førerprøve.

– I denne saken har siktede hatt høy promille og sterke allmennpreventive hensyn gjør seg gjeldende. Ruspåvirka kjøring i en slik tilstand representerer alltid en fare for bilføreren selv og omgivelsene. Retten vektlegger i en viss skjerpende retning at han dagen etter kjørte uten førerkort, heter det i dommen.

I rettsmøtet opplyste 28-åringen at han godtar dommen.