Politiet spanet på båten hans etter at de oppdaget over sju kilo amfetamin i en sekk i båten.

Nå har den mangeårige rusmisbrukeren fra Porsgrunn fått dommen – og han har fått sjansen han ba om i retten.

Mens aktor Odd Skei Kostveit ba om seks og et halvt års fengsel for oppbevaringen av det store narkotikapartiet, som mannen fortalte at han hadde laget ved kjøkkenbenken, ble dommen langt mildere.

Den tiltalte 50-åringen ble dømt til et såkalt narkotikaprogram med domstolskontroll.

I retten ba mannen om en siste sjanse til å klare å komme seg ut av rusmisbruket.

– Det er nå eller aldri, sa 50-åringen.

Han ble hørt.

Fikk sjansen

Straffen ble på halvannet års ubetinget fengsel, der mannen allerede har sonet 231 dager i varetekt.

De resterende fire og et halvt årene ble gjort betinget på det vilkår at han gjennomfører et narkotikaprogram med domstolskontroll og dermed følger et opplegg i regi av Kriminalomsorgen.

Da må mannen blant annet underlegges ruskontroll og få behandling på institusjon for å klare å legge bort hverdagene med rus.

Da han møtte under rettssaken erkjente han straffskyld.

Mannen fortalte at han hadde ruset seg siden tidlige ungdomsår og at han i flere tiår daglig ruset seg på hasj og amfetamin.

Dagene skal stort sett ha dreid seg om å skaffe penger til narkotika.

LES OGSÅ: Var på jakt etter en «snoker» – fant sju kilo amfetamin i en båt: – Helt tilfeldig

Nektet for salg

Han hevdet at han brukte store doser amfetamin hver dag, og nektet for at det store partiet var for salg i rusmiljøet.

I dommen går det fram at tingretten mener det ikke er nok bevis for at han skulle selge stoffet han hadde «kokt sammen» på kjøkkenbenken.

«Selv om det framstår som lite sannsynlig, kan retten ikke utelukke at tiltaltes forklaring er riktig om at stoffet ble tilvirket til eget bruk. Dette til tross for at det framgår av lydopptakene at han hadde en polsk «makker» og at verdien på stoffet tiltalte mistet diskuteres», står det i dommen.

Før rettssaken gjorde Kriminalomsorgen en vurdering av han for å se om han var egnet til straff i form av et narkotikaprogram med domstolskontroll.

Det kom de til at han ikke var siden partiet med narkotika var så stort, og satte derfor lappen «uegnet» på 50-åringen.

Ikke enig

«Kriminalomsorgen er i tvil om narkotikakriminalitet av dette omfanget er i målgruppen for Narkotikaprogram med domstolskontroll. Mengden narkotika han nå er siktet for, gjør at det er nærliggende å anta at kriminaliteten ikke bare er knyttet opp mot hans rusavhengighet, men at det også foreligger profitthensyn», står det i dommen.

Det var ikke retten enig i, som mente det ikke skulle legges så stor vekt på mengden narkotika.

Retten pekte på at 50-åringen er midt i målgruppa for den type lovbryter som man ønsker skal delta i slike program for å komme ut av ruskarusellen.

«Slik situasjonen er i dag for tiltalte, er retten ikke i tvil om at en dom på ubetinget fengsel i kombinasjon med narkotikaprogram er det som gir klart størst sannsynlighet for at tiltalte ikke faller tilbake til nytt rusmisbruk og ny kriminalitet. Formålet med ordningen ivaretas altså best med en slik dom», fastslår dommerne i saken.

Dommen ble avsagt med dissens.