Om kvelden fredag 31. mai i år ble 31-åringen kontrollert for promille på Norsjø i Sauherad kommune. Han hadde da 1,9 i promille. Men 31-åringen lot seg åpenbart ikke skremme av dette, og en måneds tid senere var han igjen ute og fyllekjørte med båt på Norsjø. Det var natt til søndag 30. juni i år at 31-åringen ble tatt for fyllekjøring igjen. Denne gangen hadde han 1,24 i promille.

21 dager i fengsel

31-åringen møtte nylig i Aust-Telemark tingrett, hvor han erkjente straffskyld. Han forklarte at han under begge turene var klar over at han var påvirka av alkohol.

Sorenskriver Håvard Skjeldås har dømt 31-åringen til 21 dagers ubetinga fengsel. Videre er han fradømt retten til å føre båt i ett år, med fratrekk av perioden som båtførerbeviset har vært beslaglagt.

Det er uklart om 31-åringen vedtok eller anket dommen, siden det i dommen står at «Domfelte erklærte at han vedtok anket dommen.»