– Å gjøre en slik prosedyre er en del av våre rutiner, bekrefter kommunens beredskapskoordinator, Svein Skaara. Han er klar på at tilfluktsrommene til kommunen tilfredsstiller de kravene som er satt.

Det skal være Sivilforsvaret og eiendomsavdelingen som står for gjennomføringen.

Skien kommune har i alt fem offentlige tilfluktsrom med 1508 plasser.

Kan handle raskt

For noen dager siden var kommunen ute med informasjon til sine innbyggere, da het det i klartekst: «Dersom atomberedskapen i Skien kommunen må heves, vil kommunen raskt sette i gang nødvendig tiltak.»

I den forbindelse uttalte Skaara:

– Vi har gode planer for varsling og beskyttelse av befolkningen og vil raskt kunne sette i verk tiltak som utlevering av jodtabletter på egnede steder.

Råd

Kommunen viste også til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet – og deres informasjon om situasjonen i Ukraina.

Blant direktoratets råd, om en blir utsatt for en atomulykke, er å holde seg inne, ta jodtabletter, dusj, vær nøye med kosthold og respekter myndighetenes bestemmelser.