Gå til sidens hovedinnhold

Tapte søksmålet mot Grenland Taxi AS: Må betale selskapets advokatregning på 500 000 kroner

SKIEN: Tidligere drosjesjåfør Kristian Svindal tapte søksmålet mot Grenland Taxi AS. Han er også dømt til å betale motpartens advokatregning på drøye 500 000 kroner.

For abonnenter

Kristian Svindal mener at han ble mobbet ut av Grenland Taxi AS. Rettssaken gikk over fire dager i Nedre Telemark tingrett i begynnelsen av mars, og der krevde Svindal erstatning etter rettens skjønn, begrenset oppad til nesten 4,2 millioner kroner. Han la også ned påstand om at Grenland Taxi AS skulle dekke hans egne saksomkostninger.

Les også

Frustrasjon over «egotripp» som rammet andre: – Truet hele sentralens eksistens

Dommerfullmektig Ole André Tveit i Nedre Telemark tingrett har frifunnet Grenland Taxi AS. Han har videre dømt Kristian Svindal til å betale Grenland Taxi AS' saksomkostninger på 508 601 kroner.

– Ikke dokumentert

Svindal startet som leiesjåfør for to løyvehavere i Grenland Taxi AS i 2014, og året etter fikk han sitt eget løyve. Men etter en konflikt med styret ble han sykemeldt i januar 2017, og i juni 2019 leverte han inn løyvet sitt. I rettssaken krevde han erstatning for det økonomiske tapet han mener han er påført. Svindal var den første i Grenland Taxi AS som kjøpte en ren elbil, en Tesla Model S. Det er på det rene at det ble en stor konflikt mellom Svindal og styret om hvordan reglementet skulle tolkes, blant annet på om kunder kunne bestille turer direkte fra sjåfører eller ikke.

– Etter en samlet vurdering kan retten ikke se at Grenland Taxi AS’ praksis var i strid med preseptorisk regelverk eller gjeldende drosjereglementet for Telemark, ei heller at det foreligger et erstatningsbetingende ansvarsgrunnlag, heter det i dommen.

Svindal mener også at selskapets praksis var i strid med konkurranseloven, noe retten heller ikke er enig i. Og retten mener videre at Svindal ikke har dokumentert at han er blitt mobbet og trakassert.

– Etter en samlet bevisvurdering kan retten ikke se at det er dokumentert eller sannsynliggjort at Svindal har blitt påført en personskade som følge av mobbing eller trakassering fra ansatte eller ledelsen i Grenland Taxi AS, heter det i dommen.

– Manglende vilje til å følge reglementet

Retten konstaterer at det har vært flere konflikter mellom partene i perioden saken gjelder, fra 2015 til 2019.

– Et fellestrekk er likevel at konfliktene bærer preg av Svindals manglende vilje til å følge gjeldende reglement for Grenland Taxi AS’ virksomhet. Det er heller ikke tvilsomt at konflikthåndteringa fra ledelsen i Grenland Taxi AS tidvis har vært svak, noe som har hatt direkte og indirekte innvirkning på et arbeidsmiljø preget av en røff tone og hard konkurranse mellom løyvehaverne, heter det i dommen.

Grenland Taxi AS var representert med advokat Møyfrid Hveding og advokatfullmektig Elise Enerstad Sauarlia, mens Kristian Svindal møtte uten advokat, noe retten også bemerker i dommen.

– Bevisføringa for retten har vært usammenhengende og Svindal har i svært begrenset grad drøftet de rettslige sidene av saken, herunder de enkelte vilkårene for erstatning. Retten finner likevel grunn til å understreke at dette ikke har innvirket på sluttresultatet i saken, heter det i dommen.