Et kort besøk i tannlegestolen kan fort koste deg tusenvis av kroner, spesielt hvis tannlegen må frem med boret. Og må du gjøre større behandlinger over flere timer, kan en månedslønn fort ryke ut av kontoen.

Men det er faktisk en rekke tannbehandlinger du slipper å betale fullt ut. I Folketrygdloven er det listet opp 15 punkter hvor du kan ha rett på helt eller delvis dekket tannlegebehandling etter de gitte trygdetakstene (Se faktaboks).

- Hovedregelen er at alle voksne skal betale for tannbehandlingen selv i Norge. Men disse 15 punktene er unntakene, forteller Chandima Wåge, fagansvarlig for tannrefusjon i Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) til Nettavisen.

Tannlegen bestemmer

HELFOs regelverk avgjør hvem som får dekket tannbehandling. Tannlegene har, siden de sitter på fagkompetansen, fått fullmakt til å vurdere hvilken tannbehandling en pasient trenger og om behandlingen kommer inn under innslagspunktene i regelverket. 

- HELFO dekker ikke utgifter på forhånd, kun de utgiftene en pasient har hatt. Hvis tannlegen har gjort en feilvurdering og vi ser det, kan refusjonen bli avvist. Det kan for eksempel være hvis vi mener tannlegen har gjort unødvendige undersøkelser eller behandlinger, sier Wåge. 

Blant tannbehandlingene som dekkes er behandling for er sykdommen marginal periodontitt (Pyrea), som er en betennelsessykdom i tannkjøttet og som kan føre til at tennene faller ut. Det er denne tilstanden HELFO har flest refusjoner på. 

Sliter du med hyposalivasjon, altså munntørrhet, er det også støtte å få. Blir du tørr i munnen på grunn av medisinbruk eller sykdom og får mange hull i tennene på grunn av dette, dekker staten deler av regningen.

Tanngnissing og syreskader

Psykisk syke som ikke klarer å ta vare på seg selv eller de som har sykdommer som gjør at en ikke klarer å pusse tenner skikkelig, for eksempel cerebral parese, kan også få dekket tannlegeutgifter.

Gnisser du tenner så mye at tennene blir nedslitt (attrisjon) eller har fått store syreskader (erosjon), for eksempel på grunn av sure oppstøt i så stor grad at du har problemer med å tygge eller det er store estetiske problemer kan du få utgiftene dekket.

Skader du tennene dine i en arbeidsulykke og får dette bekreftet av NAV, vil HELFO dekke deler av tannbehandlingen. HELFO yter også stønad til behandling av tannskader hvis du lider av en sykdom som kan gi fallskader, for eksempel epilepsi. Bestemmelsen omfatter bare skader oppstått under anfall.

Ikke sikkert det blir gratis

Tannregulering har lenge vært dekket av staten. Mellom 40 og 100 prosent av trygdetakstene blir dekket, avhengig av hvor alvorlig tilstanden er. Behandlingen må være påbegynt senest det året pasient fyller 20 år.

- Før i tiden var det trygdekontorene som fikk søknadene i forkant av behandlingen, og vi som vurderte dem. Nå er alt overlatt til tannhelseklinikkene og kjeveortopeden, som igjen vurderer ut ifra regelverket hvor nødvendig det er med tannregulering. Det avgjør hvor stor andel av behandlingen som dekkes, sier Chandima Wåge til Nettavisen.

Selv om en behandling dekkes 100 prosent av HELFO er det ikke sikkert at behandlingen blir helt gratis. Det er gjerne en egenandel. Og hvis tannlegen tar en høyere pris enn trygdens takster, må du betale mellomlegget. Dette gjelder som regel for private tannleger.

Svimlende summer

Hvis tannlegen din har inngått en avtale om direkte oppgjør sender han eller hun regningen for behandlingen direkte til HELFO. Du betaler kun eventuell egenandel og mellomlegg. Men har ikke tannlegen din avtale med HELFO, må du legge ut for hele totalkostnaden for å så å få tilbakebetalt fra HELFO.

- Har du et avansert tannlegebehov kan regningen komme opp i 100.000-150.000 kroner. Det er veldig mye penger å legge ut. Jeg vil anbefale å velge en tannlege med direkte oppgjør. Det er også viktig å understreke at det ikke må gå mer enn seks måneder fra behandlingsdato til vi mottar opplysningene. Ellers kan deler av behandlingen bli avslått på grunn av foreldelse. Derfor er det lurt å ikke samle opp flere behandlinger som går over lang tid, sier Wåge.