Det opplyser Norsk helsenett på sine nettsider.

Norsk Helsenett er et statlig foretak, eid av Helse- og omsorgsdepartementet. Deres oppgave er å utvikle, forvalte og drifte nasjonale e-helseløsninger og infrastruktur.

Ukjent når feilen vil være rettet

Av den korte meldingen kommer det frem av alle brukere av E-resept er berørt.

Hendelsen rapporteres å ha oppstått 2. mars klokken 10.42. Det er ukjent når feilen forventes rettet.

- Vi setter alle ressurser inn på å finne og rette feilen, skriver de i meldingen.