– Min ambisjon er at det i årene framover skal være kontinuerlig anleggsdrift i hele E18-utbyggingsområdet

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

SYNSPUNKT: Arbeidene på E18 gjennom Bamble er i full gang. Det samme gjelder Kjørtholttunnelen. I dette leserinnlegget forteller prosjektdirektør Magne Ramlo i Nye Veier AS at målet for årene fremover er er at det skal være kontinuerlig anleggsdrift i hele E18-utbyggingsområdet.

DEL

I løpet av de snart to første årene Nye Veier har vært operativt har vi signert ikke mindre enn tre store entreprisekontrakter i E18-utbyggingsområdet. Utbyggingsområdet strekker seg fra Langangen i Telemark til Grimstad i Aust-Agder. Alle anleggsprosjektene er kommet godt i gang, og omgivelsene legger bokstavelig talt merke til at Nye Veier er tilstede langs E18. Det skjer merkbare endringer på anleggene fra uke til uke og det er god og effektiv anleggsdrift.

I den sørlige enden av utbyggingsområdet bygger vi 23 km ny E18 Tvedestrand-Arendal med 23 km motorvei og 14 km fylkesvei. I Telemark er vi byggherre for oppgraderingen av eksisterende Kjørholt og Bamble tunneler, samtidig som vi sprenger nye, parallelle tunnelløp. Vi er også godt i gang med byggingen av 16,5 km ny motorvei langs strekningen E18 Rugtvedt-Dørdal.

21. september vedtok Bamble kommune viktige endringer i reguleringsplanene for bruene i dette prosjektet. Det har vært en lang og krevende prosess, men i godt samarbeid mellom kommune, entreprenør og Nye Veier, lyktes vi med å komme fram til gode løsninger. Det er her på sin plass å berømme både politikere og administrasjon i Bamble kommune for konstruktive bidrag som til førte fram til dette.

Ved utgangen av 2019 vil vi ha ferdigstilt omlag 40 km ny firefelts motorvei i E18-utbyggingsområdet. For Nye Veier er helhetlig utbygging en sentral del av mandatet. Strekningene som gjenstår langs E18 er Dørdal-Tvedestrand og Arendal-Grimstad. Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Grimstad og Arendal kommuner har fattet vedtak om å delta i interkommunalt plansamarbeid. Vi startet opp med et møte i april med berørte kommuner og fylkeskommuner. Aust-Agder fylkeskommune utformet et beslutningsdokument som nå er politisk behandlet i kommunene.

At kommunene går sammen på denne måten er viktig både for forankring og framdrift i arbeidet. Interkommunalt plansamarbeid i veibygging har ikke vært vanlig. Det er spennende at kommunene blir med på dette sammen med Nye Veier. Vi har tro på at vi sammen får til optimale løsninger, kostnadsbesparelser og mer trafikksikker vei for pengene.

Min ambisjon er at det i årene framover skal være kontinuerlig anleggsdrift i hele E18-utbyggingsområdet. Vi har store forhåpninger til det interkommunale plansamarbeidet som igangsettes nå, og dersom vi lykkes vil det om få år være anleggsarbeid i gang også langs de resterende E18-strekningene. Når samtlige veistrekninger står ferdige har vi sammenhengende motorvei fra Oslo til Kristiansand, og vi har nådd målene om raskere bygging av vei, økt trafikksikkerhet og kortere reisetid for trafikantene.

Artikkeltags