Det sier Dag Jøran Myrvang, profilert politiker i Siljan.

Han representerer Arbeiderpartiet og deltar på landsmøtet, men rekker likevel å uttale seg i forbindelse med «Årsmeldingen for 2020» som kommer opp i formannskapet.

Kommunedirektør/rådmann Jan Sæthre er sentral i produksjonen av denne.

Brukte 1,4 millioner for mye

– Vi hadde et underskudd i 2020 på cirka 1,4 millioner kroner. Det ble en knekk i skatteinngangen på slutten av året – sannsynligvis spilte korona-situasjonen inn. Verre er det at vi ligger an til et merforbruk på 13 millioner totalt over de fire neste årene. Det er ikke bærekraftig, sier Myrvang.

I juni skal økonomiplanen opp, og Myrvang regner med at det blir friske diskusjoner der.

Må være likt

Myrvang er tydelig på at hadde Arbeiderpartiet fått igjennom sitt alternative budsjett, så ville Siljan kommune hatt 1,1 millioner kroner mer å rutte med. Han mener det er et signal en må ta med seg inn mot høsten valg.

– Og det står klart for meg at dette landet ikke kan ha A-kommuner og B-kommuner. Uansett hvor en bor, så skal en ha det samme tjenestetilbudet.

179. plass

– Kommunens direktør forteller om en økning i innbyggertallet totalt med sju personer?

– Ja, jeg registrerer det, men vi ønsker oss langt flere innbyggere og må jobbe mer og bedre for det. Ledige boligtomter er et stikkord.

Myrvang merker seg at Siljan kommune er på 179. plass på kommunebarometeret, det skal være en framgang på 99 plasser sammenlignet med 2019. På samme tid var Siljan rangert som 7. beste kommune i 2015.

2347 personer

Kommunedirektøren/rådmannen trekker blant annet fram dette for 2020:

* Koronapandemien gjorde året spesielt – beredskapsagenda uten sidestykke

* «26 innbyggere har vært smittet» – ingen «koronarelaterte dødsfall»

* «Ingen ansatte smittet på jobb»

* Sykefraværet har økt – fra 1,5 til 8,4 prosent

* Kommunen har 219 ansatte

* Innbyggertallet er 2347

* Fødselsnedgangen er 2 personer – nettoinnflytting er 9 (befolkningsøkning 0,3 – snitt fylket 0,6 prosent)

* Sterke meninger om skytebane – men prosjektet ble terminert

2021

Det går fram av årsmeldingen at det tredje byggetrinnet på Heiveien sluttføres i 2021.

Og det vil være fokus på «omlegging av FV 32 utenom Holteslette».

Bredbåndsutbyggingen fortsetter.