De siste ukene har du kanskje merket en eim av møkk i Telemark. Blant annet i Skien sentrum har man tidvis kunne merke lukten godt.

Men det er ikke bare i Telemark at dette skjer. Over store deler av landet skjer dette nå, og det har sin helt naturlige forklaring.

– Vår og varmere dager betyr aktivitet på jordene. Nå er de kjørbare, og dermed er det tid for spredning av husdyrgjødsel, forklarer avdelingsleder ved Landbrukskontoret i Lillestrøm kommune, Torunn Engebretsen Hoel.

Det er rett og slett spredningen av husdyrgjødsel – avføring og urin fra husdyr – som er årsaken til lukta mange av oss nå blir møtt av. Spredningen av møkk er imidlertid en veldig viktig del av jordbruket.

– Husdyrgjødsel er viktig som plantenæring. I tillegg bidrar gjødsla med tilførsel av organisk materiale, som bedrer jordstruktur og biologisk aktivitet i jorda. Med riktig bruk bidrar derfor gjødsla til større avlinger og robusthet ved tørke og langvarig regn, forteller Hoel og fortsetter:

– Meitemark og andre organismer i jorda bedrer porøsiteten slik at vannet lettere infiltrerer ved mye regn, og slik at planterøttene lettere får tak i vann når det er tørt.

Begrenset tidsrom

Men aktiviteten kan også være opphav til forurensing av vann og utslipp til luft. Derfor finnes det en egen forskrift om husdyrgjødsel, som stiller krav til både lagring og bruk.

– Husdyrgjødsel kan bare spres på godkjent spredeareal, og bruken av gjødsla skal inngå i foretakets gjødslingsplan. Spredning av husdyrgjødsel er kun tillatt i perioden 15. februar til 1. november, og det er ikke tillatt å spre på snødekket eller frossen mark, informerer avdelingslederen.

Husdyrbrukerne nyttiggjør seg som regel ressursen ved å spre husdyrgjødsla om våren når planteveksten begynner.

«Skal tas hensyn til luktulemper»

Når gjødsla er spredd på åpen åker, skal det moldes (pløyes) ned i jorda straks og senest innen 18 timer etter spredning. Mellom 1. september og 1. november er det heller ikke tillatt å spre husdyrgjødsel på eng uten nedfelling.

I forskriften heter det også at «det skal tas rimelig hensyn til luktulemper og ulemper ved partikkelspredning ved spredning av husdyrgjødsel i nærheten av boliger.»

– Stadig flere husdyrbrukere bruker slangespredere for å spre bløtgjødsel. Det reduserer faren for forurensing til luft og vann, sier Hoel.

Her har Hallvard hatt dyr på beite i årevis – nå gir han opp: – Begeret mitt er fullt

– Den største trusselen er at maten skal være så billig som mulig