Bakgrunnen er at det skal bygges midtdele på E18 fra Tangen i Sannidal til Østerholtheia i Gjerstad. Dermed må Gamle Sørlandske brukes som omkjøringsvei.

Syklistene mener de er forbigått, og mener at Statens vegvesen burde ha tilrettelagt også for myke trafikanter.

– LITE GJENNOMTENKT

Kragerø-mannen Oddvar Halvorsen mener at det som har skjedd, er lite gjennomtenkt fra Vegvesenet side.

– Jeg har forståelse for at Vegvesenet er lite lystne på å slippe syklende og gående inn på omkjøringsveien. Gamleveien er mye benyttet av syklister, blant annet er det en del som bruker den som arbeidsvei. Dette burde veimyndighetene har orden opp i før gamleveien ble tatt i bruk som omkjøringsvei.

– Hva ser du som de største utfordringene?

– Som nevnt, er det mange syklister som benytter veien, også en god delt sykkelturister. For dem som ikke kjenner til at veien er stengt, blir det utvilsomt en aha opplevelse når de møter forbudsskiltet flere kilometer sør for Tangen i Sannidal. Riktignok er skiltet i krysset ved Sanidal kirke om sykkelveien mot Arendal tapet over, men ikke skiltet vis-à-vis Volumsenteret. Jeg håper inderlig at veimyndighetene finner en løsning, i motsatt fall må det opp informasjon ved Tangenkrysset, sier Halvorsen.

– SER PÅ MULIGHETER

Byggeleder Frode Haaversen i Statens vegvesen sier i en kommentar at man jobber med ulike alternativer med tanke på syklistene.

– Vi forstår syklistenes frustrasjon, men vi må også tenke sikkerhet for både dem og øvrig trafikk. Derfor har vi hatt liten lyst til å slippe myke trafikanter inn på omkjøringsveiene. Men vi håper på å få til en god løsning også for syklistene. Akkurat når det vil skje, kan jeg ikke si her og nå, sier Haaversen.

Det er for øvrig et omfattende arbeid Vegvesenet er i gang med fra Tangen i Sannidal til Aust-Ager grense. Blant annet skal fire kulverter rives og erstattes med bruer, Arbeidet skal være ferdig høsten 2016.