Sykehuset har tapt 30 millioner på koronakrisen

SKIEN: Koronapandemien har gitt Sykehuset Telemark en skikkelig økonomisk smell. Bare i april er tapet beregnet til 30 millioner kroner.