– I praksis betyr dette mindre venting for utskrevne pasienter. Dette vil både pasienten og sykehuset ha god nytte av, sier Elisabeth Ohnstad Holst.

Hun er leder for pilotprosjektet for syketransport, som ble startet opp 30. mars 2020. Kjøretøyet blir nå et permanent tilbud.

Midt imellom drosje og ambulanse

– Den hvite bilen har en elektrisk båre, men det er ikke lagt opp til overvåking av pasientene eller behandling av dem, forteller Ohnstad Holst. – Bilen kan nok beskrives som en mellomting av drosje og ambulanse.

– Å ta i bruke denne ressursen betyr redusert liggetid, hurtigere og mer presis og stabil transport. Det er våre portører som bemanner bilen, og de gjøre en kjempejobb, mens AMK prioriterer hvilke oppdrag som er riktig for denne type transportressurs.

Travle dager

Bilen er ute alle hverdager, fra klokka 10 til 19, og benyttes cirka fire ganger daglig eller 81,4 ganger i løpet av en måned. Den brukes primært i Grenland.

– Å benytte den eksempelvis når en bruker skal fra sykehuset til sykehjem, fungerer utmerket. Det er også viktig å få med at bilen frigjør betydningsfulle ambulanseressurser.

Ingen konkurranse-fare

– Hva mener pasientene selv?

– De synes dette tilbudet er flott.

– Og hva sier taxinæringa?

– Jeg vil understreke at dette ikke på noen måte betyr konkurranse med drosjene. Dette er et tilbud til pasientgruppen som normalt har vært ivaretatt av ambulansetjenesten.