For cirka tre uker siden besluttet Sykehuset Telemark å gå i grønn beredskap. Bakgrunnen for beslutningen var høyt pasientbelegg, i kombinasjon med sykefravær blant ansatte.

Mandag skriver sykehuset at de nå går ut av grønn beredskap.

– Sykehuset opplever fortsatt stor pågang av pasienter, og et relativt høyt sykefravær hos de ansatte. Tallene viser imidlertid nå at det er en stabilisering av situasjonen, og sykehuset velger derfor å gå ut av grønn beredskap, skriver sykehuset i en pressemelding.

Luftveisinfeksjoner

Sykehuset Telemark har opplevd stor pågang av pasienter siste tiden. Årsaken har i stor grad vært kraftig utbredelse av luftveisinfeksjoner.

– Dette rammer naturlig nok også de ansatte, og sykefraværet har vært høyt. Selv om vi nå går ut av beredskap fortsetter vi å følge situasjonen nøye, og noen av tiltakene som ble innført under beredskap vil bli videreført inntil videre, skriver sykehuset videre.

Det er fortsatt ønskelig fra sykehusets side at man begrenser besøk av pasienter til situasjonen er ytterligere normalisert.

– For at sykehuset skal kunne bli værende utenfor beredskap er vi avhengige av at kommunene tar imot sine utskrivningsklare pasienter. Vi oppfordrer kommunene til å jobbe med både kortsiktige og langsiktige løsninger for å få det til, avslutter sykehuset.