Det legemeldte sykefraværet i Vestfold og Telemark var 5,3 prosent andre kvartal 2022. Dette var en økning på 0,8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. På landsbasis var sykefraværet 5,2 prosent i samme periode.

Det opplyser Nav Vestfold og Telemark i en pressemelding.

Helse og sosialtjenester har det høyeste sykefraværet med 8,1 prosent. Deretter kommer undervisning, transport og lagring med 5,8 prosent.

Lavest sykefravær finner vi blant de som jobber med informasjon og kommunikasjon.

– Vi vet at det i flere bransjer er svært krevende å få tak i vikarer med riktig kompetanse. Jeg er bekymret for hvordan det stigende fraværet vil påvirke bedrifter og arbeidsmarkedet, sier Marit Gogstad som er avdelingsdirektør for NAV Arbeid og helse i Vestfold og Telemark.

(Artikkelen fortsetter under bildet)


Økning av sykdom i luftveier

Videre i pressemeldingen opplyses det at 23,5 prosent av de sykemeldte i andre kvartal hadde sykdom i luftveiene. Til sammenligning var det 13,6 prosent med luftveissykdommer i samme periode i fjor.

Flest er sykemeldte med muskel og skjelettlidelser. 26 prosent av de sykmeldte hadde dette som diagnose.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Høyest i Nome, lavest i Nissedal

Det er store variasjoner mellom kommunene. Nome har høyest sykefravær med 6,8 prosent etterfulgt av Siljan og Hjartdal med 6,1 prosent.

Lavest sykefravær er det i Nissedal med 3,7 prosent og Kviteseid med 4 prosent.

NØKKELTALL 2. KVARTAL 2022

VESTFOLD OG TELEMARK

Sykefravær: 5,3 %

Sykefravær kvinner: 7 %

Sykefravær menn: 3,9 %

61,6 prosent av sykefraværstilfellene ble avsluttet innen 16 dager i Vestfold og Telemark, mens landsgjennomsnittet var 64,1 prosent. Samtidig er flere sykemeldt lenger enn et halvt år i Vestfold og Telemark enn i landet.

– Risikoen for å havne permanent utenfor arbeidslivet øker med varigheten på sykefraværet. Derfor må det jobbes med å forebygge sykefravær. Den sykemeldte selv, arbeidsgiveren, legen og NAV må bli enda bedre til å se på muligheter for aktivitet og tilrettelegging- så tidlig som mulig, sier Gogstad.